Lunchevent om attraktionskraft mot unga

Hur kan vi, som medelstor stad, på bästa vis möta ungdomarna i deras attityder och tankar om framtidens städer?
Följ oss live, på plats i Lilla Nova Arena där vi bjuder på lättare lunch eller delta via vår digitala sändning.

Lilla Nova Arena, Innovatum District Trollhättan.