• Skiss som blev verklighet i byggnad 73, Innovatum.
  • Innovatumvisioner.
  • Innovatumvisioner.

Våra fyra projektledare är oftast med under hela projektet, dvs de projekterar från första förstudiesamtalet och till dess att invigningsbandet är klippt och objektet övergår i förvaltning. 

När vi inte har fullt upp med våra egna projekt tar vi oss även an vissa externa uppdrag för Trollhättans Stad eller dess dotterbolag. Kraftstaden Fastigheter har länge varit i framkant när det gäller ny eller ombyggnation.

Kraftstaden Fastigheter är ett komplett företag som var lätt att samarbeta med i vårt projekt vid ombyggnad av en folktandvårdsklinik. Deras kompetens, service och problemlösaregenskaper uppskattades.

Lars Eklind

lokalstrateg, Tandvården