Flytten till nya lokaler på Innovatum har betytt jättemycket för oss. För sammanhållning, energipåfyllnad och mycket annat. Pulsen på området är enorm. Svårt att förklara för någon som aldrig varit här.

Joacim Nyberg

Kontorschef Orio

Kraftstaden Fastigheter är ett komplett företag som var lätt att samarbeta med i vårt projekt vid ombyggnad av en folktandvårdsklinik. Deras kompetens, service och problemlösaregenskaper uppskattades.

Lars Eklind

Lokalstrateg, Tandvården

banner hemsidan_nynyny

Våra fyra projektledare är oftast med under hela projektet, dvs de projekterar från första förstudiesamtalet och till dess att invigningsbandet är klippt och objektet övergår i förvaltning. 

När vi inte har fullt upp med våra egna projekt tar vi oss även an vissa externa uppdrag för Trollhättans Stad eller dess dotterbolag. Kraftstaden Fastigheter har länge varit i framkant när det gäller ny eller ombyggnation.