arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Centrum

Fullfjädrad strategisk bussdepå
med alla tillbehör

Hösten 2011 fattades beslutet att bygga en så kallad strategisk bussdepå efter att arbetet projekterats
av Kraftstaden Fastigheter. 51 bussar ryms samtidigt i denna fullserviceanläggning som har
tankningsstationer för biogas, diesel och RME-diesel placerade runt om anläggningen på ramper.

På området i huvudbyggnaden finns också en kontorsdel för tjänstemännen. Nobina kommer att
fungera som trafikoperatör i ett antal år framöver med denna bussdepå som sambandscentral.

Bussdepån

Bussdepån är strategiskt i direkt anslutning till resecentrum i Trollhättan.

Snabbfakta

  • Fullserviceanläggning
  • Rymmer 51 bussar
  • Kontorsdel
  • Totalentreprenad MVB AB

Projektledaren berättar

Anläggningen har nu vart i drift i dryga 2 år och fungerar mycket bra för verksamheten. Vi har byggt till ytterligare två tankplatser på en av ramperna. Andra kommuner har visat intresse för att besöka och se hur anläggningen är planerad. Byggnaden och bussramper är mycket yteffektivt på tomten.

Specialanpassad anläggning

Detta är en mycket speciell anläggning som specialanpassad för att tvätta, tanka och utföra alla sorters service på bussarna i lokaltrafiken. Under den tid på dygnet som bussarna inte trafikerar regionens gator så står de på långtidstankning med biogas inne på depån. Inne i byggnaden finns utrymme för alla anställda både chaufförer, verkstadspersonal och kontorsanställda.

Under hela projektet har Västtrafik varit en viktig medspelare i genomförandet av depån. När sedan trafikoperatören Nobina vunnit den kommande trafikperioden också så deltog de med sin expertkompetens för att skräddarsy anläggningen. Entreprenaden utfördes på totalentreprenad av MVB AB.

Historik kring projektet

Västtrafik ansvarar för regional och lokal kollektivtrafik i Västra Götalands län. Trafiken upphandlas på entreprenad. Som bussdepå för tvåstadstrafiken användes vid tiden för förstudien anläggningar på tre närliggande tomter i Trollhättan. Västtrafik och Trollhättans Stad fattade i april 2011 en överenskommelse om att göra en förstudie om att bygga en strategisk bussdepå i Kv. Renen 6 för att ersätta två befintliga anläggningar som av olika anledningar inte var hållbara i framtiden. Dels av utrymmesskäl men också av expansions-möjligheter för boendebebyggelse. Efter att förstudien avslutats fattades beslut om vidare projektering och upphandling av entreprenaden.

Övrigt speciellt

Samtidigt som bussdepåns läge är optimal ur en synvinkel så är det riskabelt ur en annan. Vi har gjort noggranna studier och riskanalyser med tanke på järnvägens närhet m.m.

Fastigheten är bebyggd så mycket planen tillåter och hela tomten omgärdas av en tegelmur som förutom en skyddande funktion utgör installationszon för biogas, el, tryckluft och fjärrvärme för bussuppvärmning.

Vi har under byggtiden sanerat en större mängd kalk från tomten och på så vis renat fastigheten från detta.

Är du intresserad av hur
det här projekt genomfördes?

Kontakta oss gärna så svarar vi på dina frågor.