arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Pågående projektroom Centrum

Första steget i campusutvecklingen

När Högskolan Västs Campusplan 2030 togs fram var det många som önskade en tydlig huvudentré, plats för möten och kreativitet
samt en mysigare restaurang. Nu blir det första projektet i campusutvecklingen verklighet. Första konkreta steget i
campusutvecklingen och den fortsatta utvecklingen av Trollhättan som student- och kunskapsstad utifrån Campusplan 2030. 

Ett bra campus spelar roll

Högskolans campus spelar en viktigt roll för att kunna skapa bättre förutsättningar för samverkan och möten. Möten mellan kunskaper, idéer, kulturer och människor, för att göra skapa sig nya insikter och göra högskolan tillgänglig för alla.

Här ska man vilja vara och alla ska känna sig välkomna.

Samverkan för att nå målet

Campusplan 2030 är resultatet av samverkan mellan Högskolan Väst, Trollhättan Stad, Eidar och Kraftstaden, med syfte att stärka högskolans attraktivitet och Trollhättans fortsatta utveckling som student- och kunskapsstad.

Visionsbild Contekton Arkitekter
Utveckling av campus, här med den nya entrén.

Första delprojektet

För Kraftstadens del i campusplanen är vi i startgroparna med första delprojektet och arbetet med en ny entré, nya studieytor och renovering av restaurangen.

Arbetet är indelat i tre etapper där första delen innebär byggstart av ny entré mot Drottningtorget. Den nya entrén innebär att du som besöker Högskolan kommer direkt in i servicecentret, vilket skapar ett mer naturligt flöde genom byggnaden.

Byggstart hösten 2021
Beräknad invigning hösten 2022

Del 1 – NY HUVUDENTRÉ

Den nya entrén innebär att du som besöker Högskolan kommer direkt in i servicecentret, vilket skapar ett mer naturligt flöde genom byggnaden.

Del 2 – Inomhustorg

Nästa etapp innebär att man med ny entré kan stänga av den gamla entrén och påbörja utbyggnaden av Hus E. Fasaden ska flyttas ut och med det utökas ytan för att skapa ett inomhustorg för samverkan och möten. Här kommer även en ny cafédel ta form.

Del 3 – renovering restaurang

Som sista etapp påbörjas renoveringen av restaurangen med ny entré från servicecentret. Helt ny möblering med rumsavdelare för att skapa en härlig och inbjudande miljö.

Vision för Campus

Visionsbild Contekton Arkitekter

Ett campus där möten skapas. Mötet mellan kunskaper, idéer, kulturer och människor. Vårt campus är en kreativ och inspirerande miljö för livslångt lärande och gränsöverskridande samverkan.

Restaurang Visionsbild White Arkitekter AB

Invigning etapp ett – entrén

Den första delen i Högskolan Västs campusvision är nu från och med den 16 september, färdigställd och invigd. Högskolan stoltserar nu mera med en helt ny huvudentré, inomhustorg och restaurang. Dessutom har biblioteket fått sig ett lyft. Allt som hör en lyckad invigning till fanns på plats. Mingelsorl, bakelser, lycko-önskningsbuketter och livemusik blandades med stolta projektledare, nöjda arrangörer och nyfikna besökare och studenter. Kraftstadens VD Anders Torslid var på plats och pratade om vår del i arbetet innan han fick lämna över scenen till studentkårens nya ordföranden Elin Bergman som fick äran att klippa bandet.

Arbetet med det som kallas Campusplan 2030 fortlöper nu. Ambitionen är att lyfta den akademiska och sociala miljön på högskolan och utgörs av inte mindre än sex delprojekt. Dessa kan du läsa mer om genom att klicka på knappen ”Jag vill veta mer” här nedanför. Se bilder från entréinvigningen i bildspelet nedan.

Vill du läsa mer om Campusplan 2030?

Campusplan 2030 beskriver Högskolan Västs långsiktiga ambition och pekar ut färdriktningen för de kommande tio åren.

Vill du veta mer om projektet Campusutvecklingen?

Kontakta gärna projektledare Jan Mattsson.