arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Centrum

Folkets Park Trollhättan

I januari 2021 påbörjades äntligen arbetet med Trollhättans stadspark.
Platsen innefattar två delar, Folkets park och Lunnen, det grönområde som ligger norr om parken.

Hundraåring återfår sin glas

Inrättningen Folket park har en ganska exakt 100-årig historia här i Trollhättan. Stadens första park invigdes 1920 i Källstorp, men den ansågs ligga för långt från centrum och flyttades 1925 till Tingvalla. Där låg folkets park i åtta år innan verksamheten och byggnaderna fick sin nuvarande plats på Hjulkvarnelund år 1933.

Det är just Folkets Parks byggnader som Kraftstaden har fått i uppdrag att projektleda renoveringen av. För oss är det viktigt att Folkets Parks historia bevaras och vi är ytterst måna om att platsen prakt, prägel och betydelse återspeglas i renoveringen av byggnaderna.

Pergolan vid Parkhallen plockas ner för att öppna upp och binda ihop Folkets Park och Lunnen.  Parkhallen själv kommer renoveras invändigt för att även i framtiden kunna husera sådant som dans, fest, musik och möten.

Visionsbild, en potentiell framtid för Folkets Parks byggnader.

Stadsparken idag
och imorgon

Det initiala arbetet med stadsparken har inneburit att sanera marken från skadliga ämnen eller föremål. Den nya stadsparkens utformning har gjort rivningen av två mindre byggnader nödvändig. Det rör sig om en paviljong och ett mindre lusthus. All övrig bebyggelse kommer stå kvar. Etapp ett av Stadsparken, Folkets Park, beräknas vara klart i oktober 2021. Efter det fortsätter staden med etapp två, som innebär att Folkets Park ska växa ihop med grönområdet Lunnen. Detta arbetet förväntas vara färdigställt under 2023.

Vi vill understryka att Kraftstadens arbete och ansvar i det här projektet är begränsat till renoveringen av Folkets Parks byggnader. Frågor, funderingar och synpunkter gällande till exempel markarbeten, växtlighet och grönska, lekplats, parkering, och framtida verksamhet hänvisar vi vidare till Trollhättans stads avdelningar Bygga, bo och miljö, samt Kultur och fritid.

Är det något specifikt
du vill veta om projektet?

Kontakta ansvarig projektledare Jan Mattsson.