arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Östra

Ombyggnation av Vällingklockan

Den nya förskolan kommer rymma 8 avdelningar med 20 barn per avdelning.
Plats för 2 avdelningar ytterligare mot dagens 6 avdelningar alltså. Förskolan kommer byggas
med en stomme i trä på två plan på ca 2000 kvm.

En väsentlig skillnad från dagens ca 1000 kvm som är fördelade över flera mindre huskroppar.
Förskolan kommer rymma 8 avdelningar med 20 barn per avdelning. Plats för 2 avdelningar
ytterligare mot dagens 6 avdelningar alltså.

Vällingklockan ligger i stadsdelen Kronogården.

Snabbfakta

  • Lokalyta 2000 kvm
  • Byggnad 2 plan
  • Totalentreprenör MVB
  • Byggstart höst 2018
  • Inflytt höst 2020

Information om projektet

På Vällingklockan finns också en av regionens få nattavdelningar, det vill säga en plats där föräldrar som jobbar natt kan få barnomsorg till sina små även under dygnets mörkare timmar. Även den delen kommer bli rymligare och flexiblare med plats för fler barn.

Fördelen med att bygga nytt är att hela fastigheten blir betydligt miljövänligare och energieffektivare. Inomhusmiljön kommer förbättras avsevärt, liksom miljöbelastning så väl som energiåtgång.

Huset kommer byggas som träbyggnad enligt reglerna för miljöbyggnad silver 3.0. Ett miljöcertifikat i vilken den största förändringen från tidigare version innebär att man tittar på allt material i hela tillverkningscykeln som används under byggprocessen.

Totalentreprenören som fått i uppdrag av Kraftstaden att bygga förskolan är MVB. Byggstart beräknas till hösten -18 och inflytt till hösten -20. Byggprocessen kommer ske i tre etapper för att flertalet av barnen ska kunna gå kvar medan bygget pågår. De som inte får plats får tillfällig omlokalisering.

Hyresgäst: Utbildningsförvaltningen, projektledare: Lars-Erik Brag, Kraftstaden Fastigheter