arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Pågående projektroom Östra

Frälsegårdsskolan görs om till förskola

Frälsegårdsskolan ska anpassas till förskoleverksamhet. Klassiska lektionssalar ska anpassas och renoveras för att kunna verka för barn i förskoleålder.
Även utemiljön kommer att anpassas.

Projektet är just nu inne i projekteringsfasen, vilket innebär att handlingar i form av ritningar och beskrivningar som byggentreprenören
kan använda som underlag för produktion håller på att tas fram.

Är det något specifikt
du vill veta om projektet?

Kontakta ansvarig projektledare Andreas Danielsson.