arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Östra

Ny skola, bibliotek
och kulturhus

Kronogårdens centrala delar skulle förnyas. Man ville ordna en central samlingsplats där
alla inblandade respektive verksamhet skulle få vara med och tycka till.

Den nya byggnaden skall förutom skola även inrymma bibliotek och kulturhusdel med lokaler för dans, musik och en större samlingssal som skulle vara bokningsbar även för kringboende vid icke skoltid.

Skola

Kronan ligger, som namnet förtäljer. i området Kronogården i Trollhättans östra delar.

Läs mer om Kronan arrow_forward

Snabbfakta

  • Totalentreprenad tillsammans med Skanska
  • Projektet har varit ett så kallat partneringprojekt med både totalentreprenör och underentreprenörer.
  • Många arbetsplatsbesök hos Skanska med både kringboende och elever har gjorts för att skapa delaktighet.
  • Arkitekturpris 2010: Biblioteksbyggnaden fick byggnadsnämndens hedersomnämnande 2010
  • THN Stad var nominerade till stora samhällsbyggarpriset tillsammans med UTB/KF för sitt arbete med själva processen kring Kronogården/Kronan

Historik kring projektet

I mars 2006 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge THN Kraftstaden Fastigheter i uppdrag att börja processen för att projektleda, projektera och genomföra byggnationen av en ny Skola med Kulturhus i stadsdelen Kronogården. Detta som ett led i den större processen att förnya Kronogårdens centrala delar.

Den nya byggnaden skall förutom skola även inrymma bibliotek och kulturhusdel med lokaler för dans, musik och en större samlingssal som skulle vara bokningsbar även för kringboende vid icke skoltid. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ASF skulle också inrymmas i byggnaden.

Projektledaren Jan Mattsson berättar:

Detta blev Kraftstaden Fastigheter:s första s.k. partneringprojekt. En stor anledning till detta var att man ville få en snabb start på projekteringen och låta verksamheterna vara med och påverka i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som man balanserar med en så exakt projektkalkyl som möjligt.

Projektet uppdelat i två faser

Första delen bestod i att projektera skolan/kulturhuset samtidigt som man kalkylerade en riktprisbudget som speglade alla val och lösningar man gjorde. Andra delen var själva produktionsfasen som det fattades beslut om först efter att fas 1 hade avslutats och man kunde konstatera att ekonomin var inom budgeterade ramar.

Projektet präglades av stor delaktighet från alla inblandade både entreprenörer, beställare, kringboende och framförallt de framtida brukarna, eleverna och de som skall ha byggnaden som sin arbetsplats. Byggnaden blev väldigt lyckad och togs emot med glädje av de som väntat på den länge.

Barnen har fått vara med och tycka till i processen


Status idag

Kronan är förutom att vara en skola flitigt använd av kringboende både på dag- och kvällstid. Biblioteket besöks av många och på kvällar och helger kan man boka lokaler för fest eller föreläsningar och kvällskurser. Mer om Kronans utbud finns på THN Stads hemsida.

Är du intresserad av detaljerna
kring projekt Kronan?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan Mattsson.