arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Västra

Mioäpplet – ny skola
och förskola på Hälltorp

Då det är många som nyligen har byggt, håller på och bygger just nu eller planerar att bygga ny bostad i området kring Hälltorp. Med en sådan rejäl ökning av inflyttningen i området så behöver också barnomsorgen hänga med i samma tempo. Detta behovet möttes upp under 2015 i o m igångsättandet av en förstudie till en F3-skola i Hälltorp.

Förskola och skola

Skolan Mioäpplet ligger i området kring Hälltorp. Beläget i sydvästra delen av Trollhättan.

Läs mer om Mioäpplet arrow_forward

Snabbfakta

  • Plats för 150 elever
  • Nybyggnation
  • Projektering start höst 2015
  • Inflytt våren 2017
  • Tillagningskök

Information om projektet

Uppdraget består i att projektera fram en skolbyggnad i två våningar som kan användas för både förskola och skola (klass F – 3). Byggnaden ska förutom undervisningsrum innehålla skolbibliotek, rörelserum, ateljé och ett tillagningskök.

Utemiljön ska vara anpassad för dessa åldersgrupper och också fungera för en hel del utepedagogik i både teoretiska och praktiska ämnen, samt för idrott.

Efter en omfattande förundersökning och lokalplanering påbörjades projekteringen hösten 2015 med ett gäng kompetenta och engagerade projektörer. Då Kraftstaden Fastigheter tagit ett beslut att i så stor utsträckning som möjligt klassa sina nya byggnader enligt Miljöbyggnadstandard, så har vi i detta haft ett projekt där vi ytterligare fördjupat oss i frågor som akustik, materialval och bra inneklimat med tanke bla på solvärmelast och dagsljusinsläpp.

I samband med att förskolan invigdes våren -17 (i mer lågmäld stil än dess första spadtag) så planterades till slut Mioäppelträden på sin rätta plats, dvs på Hälltorpsskolans utegård.

Projekthistorik

Vi byggde en flexibel förskola/skola med plats för 150 elever. Byggnaden utrustades med ett tillagningskök vilket innebär att verksamheten laga all sin mat själva på plats. Kraftstaden Fastigheter har valt att klassa skolan enligt Miljöbyggnad Silver. Byggnaden uppfördes som en träbyggnad.

Miljöbyggnad är ett miljöklassningssystem där man utgår från 13 olika kriterier som alla påverkar vår miljö och vår hälsa. Det känns jättebra att fokusera lite extra mycket på detta när våra användare i detta fallet är små barn.

Av samma anledning har Trollhättans Stad beslutat att styra byggnadet från stål- och betongkonstruktioner mot ett byggande i trä. Det är helt enkelt mer hållbart på långsikt.

Är det något fastighetsspecifikt du undrar kring projektet Mioäpplet?

Kontakta ansvarig projektledare Lars-Erik Brag.