arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Centrum

Framtidsanpassning på G

Stor vikt har lagts vid fokus på att det skall kunna gå att bedriva den ordinarie utbildningsverksamheten utan större störningar. Etappindelning och byggflöde har därför noga studerats innan förfrågningsunderlaget var klart. Om inte dessa delar hade varit ordentligt genomtänkta hade problem uppstått längs hela byggnadsprocessen.

Nils Ericsonsgymnasiet ligger centralt placerad i Trollhättan.

Snabbfakta

  • Renovering uppdelad i två faser
  • Totalentreprenad MVB
  • Renoveringstid 2,5 år

Rustad för framtiden

Efter att ha renoverat Nils Ericsonsgymnasiet i 2,5 års tid (Förstudien och projekteringsarbetet startade redan 2011) är nu skolan rustad för framtiden på bästa sätt. Förutom renovering och upprustning av skolan så medförde sammanslagningen med Lärcentrum att lokalerna behövde optimeras och planeras om.

Projektledaren berättar

Detta projektet låg Projektledare Jan Mattsson lite extra varmt om hjärtat då han tidigare själv var elev på skolan och nu alltså renoverat bort sitt eget tidigare klotter 😉 Lokalerna har blivit mycket bra och nybyggnadskänslan är hög även om byggnaden är 50 år gammal.

Nu när allt är klart så flyttas Lärcentrum in från Swedenborg, precis som planerat. Lärcentrum är Kunskapsförbundet hyresgäst. Totalbudget landade projektet på 127 miljoner.

Projektförfarande

Projektet var uppdelat i två faser. Första delen bestod i att projektera skolan utifrån verksamhetens behov efter sammanslagning med Lärcentrum och andra delen för att skolan trots sina år på nacken ska kunna fungera väl i framtiden. När verksamhetens ritningar satt sig så följde fas 2 som var själva installationsprojekteringen som baserades på byggnaden användningsområden. Samtidigt som vi projekterade kalkylerades en riktprisbudget som speglade alla val och lösningar som gjordes därefter. Den slutliga budgetramen beslutades sedan politiskt innan byggstart.

Projektet är en Totalentreprenad tillsammans med MVB.

Historik kring projektet

Gymnasieskolan har förändrats i tvåstadsområdet. Kunskapsförbundet har bildats mellan Trollhättan och Vänersborg. Som ett led i detta så skall man inom Trollhättans Stad lokaleffektivisera sin verksamhet samtidigt som man ska bygga om för en ökad flexibilitet och attraktionskraft i nyttjandet. NE-skolan var dessutom utdömd ur ventilationssynpunkt så en stor del av åtgärderna beror av ventilationsbyte. När ombyggnaderna är klara skall också Lärcentrum flytta in på NE-skolan och lämna lokalerna i Swedenborg center.

Övrigt värt att veta om projektet

Elever på gymnasiet får möjlighet att följa bygget på nära håll. Man kan också göra arbetsplatsbesök hos MVB för att skapa delaktighet i vad som sker.

Byggetapp 1 är avklarad vad gäller både slutbesiktning och inflyttning. Etapp 2 är i full gång och samordning med verksamheten sker kontinuerligt. Parallellt med produktionen pågår detaljprojekteringen av de kommande byggetapperna så att allt skall rulla på i fin takt.

Är du intresserad av detaljerna kring projektet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan Mattsson.