arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Avslutat projektroom Innovatum District

Plats för utbildning i alla former

Innovatum Science Center kontaktade Kraftstaden Fastigheter med en idé om installation av solceller ovanpå byggnad 80:3. Science Center har själva verksamhet rakt under och skall använda sol-el i sin verksamhet.

Från marken ser man ingenting av anläggningen som faktiskt, vid installationstillfället,
var en av Sveriges till ytan större.

Byggnad 80:3 är en av ett flertal gamla industribyggnader som ligger i perfekt vädersteck just för solel.

Rätt i tiden

Förutom nyttan med detta så är det också ett intressant projekt som ligger rätt i tiden och med Sciece centers intresse kring tekniken och att visa den för allmänheten.

Projektets utveckling

Byggnad 80:3 är en av ett flertal gamla industribyggnader som ligger i perfekt vädersteck just för solel. Byggnaderna har också gamla takljuslanterniner som lätt kunde förses med solpaneler i anslutning till glasens underkant.

Anläggningen projekterades utifrån en förstudie från 2009 av Energibanken AB. Projektet genomfördes på Totalentreprenad av Gaia Solar A/S från Danmark. Gaia Solar är experter på området och utförde arbetena på ett föredömligt sätt.

Anläggningen stod klar helt enligt planen och besiktigades utan några anmärkningar. Detta var ett intressant projekt att leda utifrån den ganska nya teknik som solceller faktiskt är i vår del av landet.

Är du intresserad av detaljerna kring projektet?

Hör gärna av dig till ansvarig projektledare Jan Mattsson.