Flytten till nya lokaler på Innovatum har betytt jättemycket för oss. För sammanhållning, energipåfyllnad och mycket annat. Pulsen på området är enorm. Svårt att förklara för någon som aldrig varit här.

Joacim Nyberg

Kontorschef Orio

Kraftstaden Fastigheter är ett komplett företag som var lätt att samarbeta med i vårt projekt vid ombyggnad av en folktandvårdsklinik. Deras kompetens, service och problemlösaregenskaper uppskattades.

Lars Eklind

Lokalstrateg, Tandvården