Vi på NOVA Mat och Möten har varit hyresgäst på Innovatum i 10 år nu i Mars 2021. Vi ser hur området har växt och utvecklats på ett mycket positivt sätt där vi som event och serviceföretag inom måltid och möten hittat flera av våra betydande kunder på Innovatum.

Per Olofsson

Verksamhetsansvarig, NOVA Mat & Möten

Kraftstaden Fastigheter är ett komplett företag som var lätt att samarbeta med i vårt projekt vid ombyggnad av en folktandvårdsklinik. Deras kompetens, service och problemlösaregenskaper uppskattades.

Lars Eklind

Lokalstrateg, Tandvården

Flytten till nya lokaler på Innovatum har betytt jättemycket för oss. För sammanhållning, energipåfyllnad och mycket annat. Pulsen på området är enorm. Svårt att förklara för någon som aldrig varit här.

Joacim Nyberg

Kontorschef Orio