arrow Created with Sketch. Tillbaka
local_offer Pågående projektroom Övriga

Velanda Skola, byggd 1986, är den senaste i raden av skolor som renoveras och utökas av Kraftstaden fastigheter. Projektledare för arbetet är Kraftstadens Daniel Nordström. ”Lokalerna kommer bli lite mer än dubbla storleken av vad skolan och förskolorna är idag”. Skolan i Velanda, som ligger cirka 8 km från Trollhättans centrum, beräknas vara färdigställd till sommaren 2026.

Första spadtaget

Efter två-tre månaders försening, på grund av överklagande togs måndagen den 6 maj det första, symboliska spadtaget inför vad som ska bli den nya, förbättrade Velanda skola. I dagsläget är förskolebarnen utspridda på tre olika platser fördelade över sex avdelningar. I den nya skolan kommer allt ligga samlat – skola, förskola och fritidshem.

Modernt och hållbar

Nybyggnationen i Velanda kommer bli ett stort hus i trä med solceller och sedumtak. Klassrummen blir flexibla både i användningsområde och utformning för att kunna anpassas efter eleverna. I dagsläget går drygt 140 elever på skolan men den nya byggnaden kommer dimensioneras för 200, plus ungefär 170 förskolebarn.

Dessutom är hållbarhetsambitionerna väldigt höga, med vad som troligen blir Trollhättans första nollCO2-certifierade byggnad. Det innebär att klimatavtrycket ska bli så litet som möjligt, vad gäller material, transporter, byggnation och energianvändning.

De första spadtagen i byggnationen av Velanda skola togs den 6 maj 2024.

Kan sitta kvar i Velanda

I etapp ett i bygget ska skolgården delvis rensas från träd och buskar för att breda plats åt det som ska bli den nya skolbyggnaden. Under tiden den byggs kan lärare och övrig personal fortsätta att bedriva skolan som vanligt och barnen kan gå kvar på samma plats. När skolbyggnaden är färdigställd flyttar verksamheten in där och de gamla uttjänta lokalerna kan rivas. Kvar blir hus C i vilket man river ut allt, och installerar ny el, ventilation och VA och ordnar nya ytskikt. Även idrottshallen blir kvar.

Datorskiss av Velanda skola. Skiss av Contektorn.
Skiss av framtidens Velanda skola. Skiss av Contektorn.
Datorritad skiss av  Velanda skola. Skiss av Contektorn.
Skiss av framtidens Velanda skola. Skiss av Contektorn.