Byggstart i Velanda

Förra veckan samlades byggprojektets representanter för den efterlängtade byggstarten av Velandas nya skola och förskola. Ett traditionellt spadtag med tal och fika fick symbolisera starten och samarbetet mellan de inblandade aktörerna.

Vilgot och Meya går på Velanda skola och tycker att det ska bli spännande med nya och fina lokaler.
Elever från Velanda skola och representanter från Kraftstaden, Trollhättan Stad och Tommy Byggare sätter spaden i marken.
Kraftstadens projektledare Daniel Nordström berättar om planerna för skolan

Nytt och spännande

Vid spadarna stod bland annat tredjeklassarna Vilgot och Meya, som kommer att kunna följa bygget på första parkett. Barnen ser fram emot sin nya skola som bland annat kommer att innebära större lokaler och en helt ny utegård, en plats som eleverna själva varit med och utformat tillsammans med en landskapsarkitekt.

På plats fanns även Daniel Nordström, projektledare på Kraftstaden som tillsammans med Tommy Byggare och Trollhättans Stad ska ro projektet i hamn.

Solceller och sedumtak

Nybyggnationen i Velanda kommer bli ett stort hus i trä med solceller och sedumtak. Klassrummen blir flexibla både i användningsområde och utformning för att kunna anpassas efter eleverna. I dagsläget går drygt 140 elever på skolan men den nya byggnaden kommer dimensioneras för 200, plus ungefär 170 förskolebarn.

Höga hållbarhetsambitioner

Lokalerna kommer bli lite mer än dubbla storleken av vad skolan och förskolorna är idag och all undervisningsverksamhet i Velanda kommer nu att samlas på ett ställe, säger Daniel Nordström. Dessutom är hållbarhetsambitionerna väldigt höga, med vad som troligen blir Trollhättans första noll CO2-certifierade byggnad, fortsätter Daniel. Det innebär att klimatavtrycket ska bli så litet som möjligt, vad gäller material, transporter, byggnation och energianvändning.

Projektets faser

Etapp 1, det vill säga den del av skolan som ska byggas ny, planeras vara klar december 2025 och då redo för verksamheten att flytta in. Etapp 2, som innefattar rivning av hus A och B, renovering av hus C samt iordningställande av skolgården, planeras vara klar sommaren 2026.

Höga hållbarhetsambitioner med målet att bli Trollhättans första noll CO2-certifierade byggnad.

Daniel Nordström, Projektledare Kraftstaden
Malena Eklund, Kraftstaden, Hanna Sjöberg, Trollhättan Stad och Daniel Nordström, Kraftstaden
Ilustration Velanda skola