Högskolan Väst

När Högskolan Väst byggdes för 11 år sedan var det vanligt med den typ av putsfasad som sitter på högskolan, så kallad enstegstätad fasad. Det var en väl använd och vedertagen byggteknik under 90- och 00-talet. På senare tid har besiktningar visat tendenser till problem med fuktgenomträngning i dessa fasader.

För att dessa problem inte ska bli större har beslut tagits om att byta ut fasaden till en två-stegstätad variant. Byggentreprenören Peab och uppdragsgivaren Kraftstaden har nått en förlikning där båda parter bekostar de brister som uppstått i fasaden. Kostnaden för utbytet av fasaden landar på ca 30 miljoner kronor. Arbetet kommer att vara färdigt 2019.

Mätningar har gjorts beträffande inomhusmiljön som visar att det inte finns negativa avvikelser i miljöer där personal och studenter vistas. Genom att byta ut fasaden så säkerställer vi långsiktigt fastigheten för eventuella framtida problem. ”Det är alltid beklagligt när det visar sig att en utbredd metod kan skapa framtida problem”, förklarar Kraftstadens VD Anders Torslid. Den nya fasaden kommer att öka livslängden på fastigheten och sänka energikostnaden.