Återbrukad cykelpool snart igång.

Med cirkulära tankar i sinnet var det inte så mycket att tveka på när möjligheten dök upp för kvartetten Högskolan Väst, Bostadsbolaget Eidar, Innovatum Science Park och Kraftstaden att återbruka en överflödig cykelpool från Västerås. Lagom antal cyklar ingick i affären för att kunna ge kommande cykelpoolskoncept i Trollhättan en rivstart. 

När det också kom att handla om återbruk blev beslutet att köpa in cyklarna tämligen enkelt.

Viktor Johansson – Affärsutvecklingschef Kraftstaden

Rimmar med
hållbarhetskonceptet

Pågående innovationsprojekt [Läs mer i Ttelas artikel] gällande just cykelpool i Trollhättan (signerat Trollhättans Stad) löste frågan om skötsel och drift av cyklarna smidigt, förklarar Johansson som menar att en cykelpool är helt rätt i tiden.

Kraftstaden och övriga inblandade är glada över att ha kunnat bidra med något som rimmar väl med samtliga organisationers hållbarhetskoncept.

-Att inresande till resecentrum enkelt kan ta en poolcykel den sista biten till oss på Innovatum Science Park, är perfekt ur den hållbarhetsvinkel som genomsyrar allt vi ägnar oss åt varje dag, är Innovatum Science Parks VD Martin Wänbloms syn på saken.

-Vi vill gärna bidra till hållbara transporter på Högskolan Väst, både för medarbetare och studenter som rör sig i området. Det här är ett utmärkt exempel på vad vi kan göra tillsammans i staden, tillägger Mattias Ottosson, avdelningschef för Campus Support.