Skiss på hur projekt 103 och hyreslägenheterna skulle kunna se ut

Det är vår motsvarighet på bostadssidan, Bostadsbolaget Eidar, som ligger bakom projektet. Eidars VD Urban Blom förklarar att detta känns bra ur flera aspekter
– Det känns väldigt bra att vi som en av få städer i Sverige kan leva upp till studentbostadsgarantin, förklarar han.
Kraftstadens VD Anders Torslid tillägger att läget är väldigt bra intill Högskolans forskargrupp på Produktionstekniskt centrum.

– Förhoppningsvis kommer de nya bostäderna innebära att det skapas mer aktivitet på Innovatum även på kvällar och helger. Den puls och aktivitet som råder här på kontorstid matchas upp och områdets totala attraktionskraft ökar förhoppningsvis ännu mer, förklarar Torslid vidare.

Upphandlingen av de nya bostäderna sker samtidigt som för vårt eget Projekt 103, det 10 000 kvm stora kontorshuset som planeras att byggas mitt på grusparkeringen på Innovatum.

– Anbudet för 103:an sker med option om att bygga de dryga 100 hyreslägenheterna som Eidar köper byggrätten till.