kraftstaden certifikat bra miljöval

Idag fick vi intyget som visar att Kraftstaden Fastigheter bara köper el märkt ”Bra miljöval” vilket innebär:

  • Endast el från förnybara energikällor
  • Att bidra till att genomföra energieffektiviseringsprojekt.
  • När elen har ursprung i vattenkraft, miljöförbättrande åtgärder i strömmande vatten.
  • Att vindkraftverken inte står i ekologiskt känsliga områden.
  • Att kontroll utförs varje år av fristående revisor och av Naturskyddsföreningen.