Bli elsmart även på jobbet

Hemma i huset eller lägenheten är det ganska enkelt att tänka på att spara på el och energi. Men det är minst lika viktigt att vara elsmart på arbetsplatsen. Genom att se över hur ni använder energi på arbetet gör ni samtidigt en insats för miljön och bidrar till att minska er elanvändning i vinter. Alla medarbetare kan spara el genom att bidra i det lilla.

Kraftstadens filosofi är att varje individ kan bidra med det lilla för att påverka i det stora. Vi vill därför tipsa om enkla men effektiva förändringar som ni hyresgäster kan anpassa i era arbetslokaler för att minska er elförbrukning. Var med och avlasta elsystemet, så inte elen behöver frånkopplas i vinter, genom att använda energi smartare. Informationen utgår från Energimyndighetens kampanj Varje Kilowattimme räknas.

– Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.
Energimyndigheten

Varför minska elkonsumtionen?
Det svenska elnätet riskerar att bli överbelastat, därför behöver vi minska elanvändningen.

Alla medarbetare kan spara el genom att bidra i det lilla.

20 sätt att spara el på jobbet

På kontoret

 • Släck lamporna när ni inte är i lokalerna. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Släck konferensrum som inte används.
 • Stäng av alla onödiga elprylar du inte använder.
 • Ställ in energisparläge på datorerna i stället för skärmsläckare. Stäng av externa skärmar när de inte används och stäng av datorn när du går hem.
 • Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner) går ner i energisparläge när de inte används.
 • Stäng av datorer, externa skärmar och annan utrustning när du går hem för dagen.
 • Ta ett varv innan hemgång. Sista medarbetaren som går hem för dagen ser över eventuell påslagen belysning, skärmar eller apparater som kan stängas av.

I köket

 • Diska i diskmaskin och skrapa bort matrester i stället för att spola av disken. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.
 • Fyll tvätt- och diskmaskinen och använd energisnålt program.
 • Låt kaffemaskinen gå ner i energisparläge när den inte används.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys så de inte håller onödigt låg temperatur. Mät upp +4°C i kylen och -18 °C i frysen.
 • Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring.

I verksamhetslokalen

 • Använd timer eller rörelsedetektor. Se över drifttider på ventilation, belysning och värme.
 • Möblera luftigt framför tilluftsdon och radiatorer så de inte blockeras.
 • Tänd inte trapphusbelysningen om det inte behövs. Och släck om det står och lyser i onödan.
 • Stäng fönster i trapphus om de står öppna.
 • Använd inte hissen om du inte behöver.
 • Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. Framför allt för att undvika värmeförluster till uteluften men även internt till de rum som inte används.
 • Fixa droppande kranar och toaletter. Det är ofta lätt att åtgärda, vilket sparar både vatten och energi.
 • Installera snålspolande tappvattenarmatur.

Spara el på kontoret, arbetsplatsen
eller i fabrikslokalen

Ordspråket Många bäckar små gör en stor å är aktuellt i dessa lägen och det går förstås att applicera även på arbetsplatsen, kontoret eller i fabrikslokalen. Genom att flytta och minska elanvändningen kan vi tillsammans kapa topparna och gör systemet mindre sårbart för störningar. På Energimyndigheten kan du läsa mer om elsituationen i Europa och varför elnätet behöver avlastas.

Enkel insats

Många energieffektiviserande åtgärder kräver inte en investering i form av kapital, utan kan i stället handla om att ändra rutiner, beteenden och eller att driftoptimera. Genom enkla åtgärder kan du som hyresgäst inte bara minska elförbrukningstopparna utan också spara pengar och bidra till en bättre miljö. Som exempel gör ett byte till energisnåla lampor, placerade på rätt plats, att ni får bra och effektiv belysning som ökar välbefinnandet.

Om du och din verksamhet bidrar med att spara el får vi större genomslag i att begränsa det gemensamma effektuttaget. Det innebär att tillsammans kan vi minska risken för en så kallad manuell frånkoppling av elen i vinter. Exempelvis minskar risken för effektbrist och därmed manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Beroende på avtal kan det också finnas pengar att spara för den enskilde hyresgästen. Titta på ditt hyresavtal vem som betalar vilken energi hos just dig. Om ni är många på jobbet som ändrar era vanor och byter energiutrustning kan det hjälpa mycket inför vintersäsongen, samtidigt som det är en viktig del i ert klimatarbete och framtida energiförbrukning.

Vintertid vill vi ju många av oss dekorera med juldekorationer. Varannan lampa tänd, använda LED-lampor och timers drar betydligt mindre ström.
Landa i nya elsmarta rutiner i jobbvardagen. Att bidra med att spara el på jobbet spelar lika stor roll som hemma.
Luncher och fika skapar också disk. Tänk på att skrapa av matresterna, i stället för att skölja av med vatten när disken ska in i diskmaskinen.
Dra för gardiner eller persienner på nätterna. Då behåller du värme i rummet.
Smidiga sätt gillas! En grenkabel med strömbrytare underlättar så att du kan stänga av flera prylar samtidigt.
Om du stänger av datorn vid hemgång kan du spara upp till 700 kWh per arbetsplats och år. En dators, i viloläge, inkopplade skärmar drar trots allt en del energi.

Det här kan du som chef göra

Vill du energioptimera och minska ditt företags energiförbrukning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet? Ett lyckat och långsiktigt arbete bygger på ledningens och personalens gemensamma engagemang.

I ett framgångsrikt energiarbete finns många faktorer som visat sig viktiga. Där är bland annat kunskap och utbildning om energieffektivisering till medarbetare viktigt. Personal med kunskap om både företagets processer och system tenderar att vara mer engagerade i energiarbetet.

Nedan finns förslag på åtgärder som innebär enklare investeringar, samt förändringar på systemnivå. Informationen utgår från Energimyndighetens kampanj Varje Kilowattimme räknas.

Beroende på avtal kan det finnas pengar att spara för den enskilde hyresgästen. Titta på ditt hyresavtal vem som betalar vilken energi hos just dig.

Så kan ditt företag minska elförbrukningen

 • Aktivera sparfunktioner, också kallat energisparlägen i elektronik som kopiatorer, skrivare och annan utrustning.
 • Prioritera och planera för långsiktiga energieffektiviserande åtgärder.
 • Installera energisnål belysning. En LED-lampa använder cirka en fjärdedel mindre energi än en halogenlampa. De kan initialt ha en högre inköpskostnad, men minskar el- och underhållskostnader på sikt.
 • Installera behovsstyrd belysning. Till exempel tidsstyrning, närvarostyrning och dagsljusstyrning. Prata med din förvaltare om hur vi gör i just din lokal.
 • Se över läckande eller felaktigt dimensionerade luftkompressorer. Läckage och för hög frekvens på start och stopp drar mycket energi. Utred möjlighet att stänga av kompressorn utanför arbetstid.
 • Ställ krav på energimärkning och låg energiförbrukning vid nya inköp. Räkna på hela produktens livslängd för att få en bättre bedömning.
 • Informera om förändringarna och synliggör er energianvändning. Skapa happenings eller tävlingar på jobbet för att synliggöra hur alla kan bidra.
Se över vad er verksamhet behöver planera för vid ett eventuellt längre elavbrott.
Vilka långsiktiga energieffektiviserande åtgärder kan ert företag göra? Ställ energikrav vid nya inköp.
Informera medarbetare om energiarbetet och skapa engagemang för att synliggöra arbetet.

Fler energibesparande tips för företag

Energimyndighetens företagsguide 

Energi- och klimatrådgivning i Trollhättan

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Det kan nyttjas av privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och privata flerbostadshusägare.