Välkommen till sidan om Sylteskolan

På denna sida kommer du kunna följa projektet på riktigt nära håll. Eftersom projekttiden pågår fram till år 2022 så tycker vi att det är viktigt för allmänheten att enkelt kunna hänga med i projektet och följa dess framsteg. Missa inte möjligheten att navigera dig runt med hjälp av vår VR-studio nedan. 

Översikt över hela området.

Sylteskolan – den största enskilda investeringen som Trollhättans Stads koncern någonsin gjort.

Mer information om projektet hittar du på Trollhättans stads egen hemsida. Du kan också ladda ner vår gemensamma folder som bland annat innehåller visionen för Sylteskolan.

Till Trollhättans stads hemsida
Nedladdningsbar folder

Värt att veta om Sylteskolan – 
framtidens grundskola

Lagom till förra årets höstterminsstart hade Sylteskolan växt och förvandlats till en ljus och modern grundskola med gott om plats för kunskap, lek, kultur och idrott. I denna satsning har bland annat den toppmoderna idrottshallen som stod klar i maj 2018 ingått.

Upprustningen innebär ett otroligt lyft för området. Vi skapar en trygg miljö som är anpassad för barn och ungdomar med bättre lekutrustning, samtliga i miljömässigt godkända och giftfria material. Dessutom läggs mycket fokus på belysning, trafiksituation och logistik. Allt för att Sylteskolan ska vara en så bra och trygg plats som möjligt för alla.

En väldigt tydlig linje har hållits när det gäller den estetiska utformningen, framför allt i högstadiedelen där respektive årskurs får sin egen specifika design. Där är lokalerna anpassade just efter deras behov, vilket märks direkt i lokalen när man går in där. De yngre och äldre hemvisterna har varsin avskild matsalsdel angränsade till de centralt placerade köket. De olika hemvisterna har även egna ytor och korridorer för en lugn och trygg miljö i skolan

Man har samlat alla specialsalar där ämnen som Science och Art, slöjd, musik och skapande har en stor atriumgård där goda möjligheter finns till utomhusundervisning.

Fasadbyggnaderna som man ser allra först vid ankomst är idrottshallen och biblioteket, därför har extra kraft lagts där. Verksamhetsanpassade lokaler är ett ordentligt  lyft, dvs lokalerna är optimala för just fritidsverksamheten.

På gång just nu

”Vi har precis fått tätt hus på biblioteket och tack vare det milda vädret kan vi fortfarande utföra en hel del markarbeten. Även arbetet med den nya Fritidsgården flyter på bra, invändig målning är klar och vi håller på med diverse el- och rörarbeten.”
– Andreas Danielsson, projektledare

Värt att veta om det nya stadsdelsbiblioteket

Det är inget vanligt skolbibliotek som upprättats på Sylteskolan utan ett stort, fullskaligt sådant med rätten att gå under benämningen stadsdelsbibliotek. Du behöver alltså inte höra hemma på skolan för att få ta del av allt som biblioteket har att erbjuda.

Takrymden och tillgänglighetsanpassningen gör biblioteket unikt. I den ljusa och trevliga inrättningen finns även ett mediotek för eleverna att nyttja. Här får det visuella ta plats och alla sinnen aktiveras. Utan att för den skull ta bort bibliotekets originalfunktion, nämligen läsning i lugn miljö. Specialanpassade ytor för de mindre barnen har upprättas på våning två, vid verksamhetens kontor.

Biblioteket är 1100 kvm
Fritidsgården är 900 kvm
Övriga lokaler är 16 000 kvm

Byggnaden miljöcertifieras under certifikatet Miljöbyggnad Silver


Fritidsgården blir något alldeles extra

Både placeringen och upprättandet av fritidsgården har varit väldigt lyckade. Byggnaden som inhyser verksamheten har sammankopplats med idrottshallen via en gångtunnel. Den direkta tillgången till idrottshallen skapar goda möjligheter till samnyttjande av gemensamma fritidslokaler.

Ytterligare en aspekt som funnits med i åtanke är separationen av skol- och fritidsbyggnaden. Det har varit viktigt att göra byggnaden välkomnande för alla barn, inte bara de som inte går på Sylteskolan. Fritidsgården ska vara tillgänglig för alla barn i området som är under 17 år och vill nyttja lokalerna och aktiviteterna som erbjuds där.

Allt du behöver veta om idrottshallen

Hallen är väl tilltagen och därför möjlig att dela upp i tre mindre salar vilket förhoppningsvis resulterar i bättre möjligheter och större flexibilitet, samt mer utrymme för att utöva de idrotter som kräver visst antal kvadratmeter.

Stora glasytor med fint ljusinsläpp har installerats, helt i rimlighet med de miljökrav som ställs på byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver. Alla dörrar kan styras från tekniska enheter så man kan detaljstyra varje enskild dörr. Detta minskar onödigt spring mellan utrymmen.

Golvet i hallen är ett s.k sportgolv i väldigt fin kvalité. Lagom elastiskt och optimerat ur ergonomiskt perspektiv. Något föreningarna (som kommer ha tillträde efter kl 17 på vardagar) också kommer ha stor glädje av.

De blå färgerna i inredningen bidrar till totalupplevelsen av de stora fönstren och den snygga fasaden. Entrén med sina amfiteaterformer är ett eget spännande och förhoppningsvis välkomnande inslag i sig.

Invigningen

Lördagen den 19/5 invigdes hallen och det var mycket folk på plats och möjligheten att testa på olika sporter genom olika föreningar fanns på plats inne i hallen.

Kraftstaden Fastigheter står som ägare men det är Trollhättans Stad, Kultur&Fritid som sköter uthyrningen av hallen. På dagtid används hallen av Sylteskolan och på kvällar och helger hyrs den ut till idrottsföreningar.

Snabbfakta idrottshallen

  • 3000 kvm
  • 4 våningsplan
  • delbar i 3 delar/planer
Fågelperspektiv över skolan.

Utemiljö

Man har delat upp utemiljön mellan äldre och yngre elever och vissa delar är tillgängliga och integrerade med sär- och träningsskolan. Efter en nära dialog med elever och representanter från verksamheten har man valt ut den utrustning som känns bäst. Vi har också jobbat med de naturliga variationerna i naturen på Sylte som kryddats med slackline, parkour, scener, nätverksuttag mm.

Utemiljön blir väl belyst utan några mörka områden egentligen. Genom att minimera vädersskyddsplatser och stänga av wifi efter skoltid, samt öka omfattningen på kameraövervakningen hoppas man kunna undvika att Sylteskolan ska bli ett tillhåll.

Trafiklösning

Idag är det många sorters trafikslag som blandas på och intill Sylteskolan. De ska framöver separeras från varann. Tunga fordon får en egen väg till skolan, hämtande och lämnande föräldrar får en egen väg in. Vi har lagt mycket tid och kraft på att strukturera på detta på bästa sätt och konstaterar nöjt att alla skolgårdarna på Sylteskolan kommer bli fordonsfria för att infrastrukturen blivit så bra strukturerad. Vi har t o m köpt in extra mark från Trollhättans Stad för att kunna genomföra och separera trafiken på bästa sätt. Verksamhetens personal kommer att få egen parkeringsdel.

Nya Sylteskolan – Bildspel

arrow_back arrow_forward

Sylteskolans vision och värderingar

Sylteskolan ska vara en demokratisk, trygg och positiv mötesplats som främjar tolerans och allas lika värde. Här finns olika former för lärande och utveckling. Sylteskolan rymmer förutom tre skolformer också fritidsgård, bibliotek och idrottshall, med flexibla lokaler som medverkar till ett effektivt nyttjande.

Samverkan och god kommunikation mellan människor, verksamheter och enheter medverkar till att skapa en föränderlig, rolig, spännande, utmanande, inkluderande och trygg miljö. Verksamheten medverkar också till ökad delaktighet och inflytande i olika former.

I Sylteskolan ska verksamheten genomsyras av goda möten och främja jämlika och jämställda livsvillkor som inbegriper elever, barn, ungdomar, vårdnadshavare, personal och ledare samt övriga besökande till skola, bibliotek, idrottshall och fritidsgård.