Miljöcertifiering

Hyr du lokal i en av våra miljöbyggnader?

Grattis, då är ni med och bidrar till utvecklingen av en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch och samtidigt får ni fina lokaler ”att må bra i”.

Miljö- och energifrågor får allt större fokus i vårt samhälle och vi vill självklart vara med och bidra genom att göra det vi kan för att minska belastningen på vårt klimat. Under senare år har våra nybyggnationer byggts enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad med mål att nå totalbetyget silver.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system som utgår från svenska miljömål,
bygg- och myndighetsregler samt praxis inom byggbranschen.

När byggnaden varit i drift under två års tid skickas handlingar in till
Sweden Green Building Council för granskning att byggnaden verkligen
uppfyller de krav som utlovats.

Förskolan Stämporten har certifieringen Miljöbyggnad Silver

Fördelar med Miljöbyggnad

Fördelarna för er som hyresgäst är att man genom Miljöbyggnad arbetar mer med frågor som förbättrar inomhusmiljön.

Förutom nämnda fördelar har ni även en möjlighet att i er tur visa att ni tar ansvar för er miljöpåverkan genom att hyra lokaler i en miljöcertifierad byggnad.

  • God komfort inomhus både under vinter och sommar.
  • Tillräckligt med dagsljus
  • God ljudmiljö
  • God luftkvalité
  • Byggmaterialens innehåll övervakas med avseende på kemiskt innehåll och de ”värsta” kemikalierna sållas bort innan de byggs in.
  • Leder till en god arbetsmiljö som i sin tur gör att människor mår bra och presterar bättre.

Några saker att tänka på…

Som hyresgäst i en miljöbyggnad ska man i princip kunna nyttja lokalen på samma sätt som i en icke certifierad byggnad.
Det finns dock några saker man bör ta hänsyn till för att byggnaden fortsättningsvis ska hålla samma standard och vara certifierad.


Förnybar energi

För att en Miljöbyggnad fortsättningsvis ska behålla sin certifiering är det viktigt att ”rätt” sorts energi används för el och värme. I flertalet fall ingår detta i hyran och vi som fastighetsägare ansvarar då för att rätt energi köps in.

Använd solskydd och vädra gärna din lokal –
men inte under uppvärmningssäsong.

För att få ett så bra inomhusklimat som möjligt under sommarhalvåret rekommenderas hyresgästen att använda sig utav de eventuella solskydd som installerats, det är svårt att få ut den värme som en gång kommit in. Om komfortkyla inte installerats kan en lösning vara att vädra, om så är tanken finns vädringsmöjlighet genom till exempel öppningsbara fönster eller fönsterdörrar.

Undvik dock att vädra under uppvärmningssäsong då en stor del av energianvändningen går åt till att värma upp kall uteluft. Om er lokal är för varm ta hjälp av våra duktiga drifttekniker (via vår serviceanmälan) som hjälper er med justering av vår tekniska utrustning. Om rummet har möjlighet till forcering av ventilationen, använd det men bara när det behövs.

I en Miljöbyggnad ställs något högre krav på energianvändningen än i de nationella nybyggnadskraven så låt oss hjälpas åt att uppnå en bättre värld.

Minska risker för människors hälsa och miljö

I miljöbyggnader tar man hänsyn till val av material och kemikalier då man vill minska riskerna för människors hälsa och miljö. Material och kemikalier loggas i en loggbok och på så vis vet man vad som byggts in i byggnaden. Loggboken ska omfatta byggvaror som monterats fast inne eller i direkt anslutning till byggnaden. Ex. varor i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar samt ev. även VVS-produkter.

Observera att detta även gäller för exempelvis inomhusfärg, spackel och tapetlim. Vi som hyresvärd har hand om de denna loggbok och den ska uppdateras vid förändringar. Om ni önskar göra en ändring i lokalen behöver ni som vanligt kontakta oss först för att få ett godkännande.

Dagsljus och god ljudmiljö är viktigt för vår hälsa

När man planerat byggnaden har man funderat kring mängden dagsljus på tänkta stadigvarande arbetsplatser och en ljudsakkunnig har deltagit under projektet för att säkerställa att byggnaden kommer att uppfylla ställda krav.

Möbleringsförslag eller ritning med möbleringsdjup ska finnas för att ni som hyresgäst ska få kännedom om lämplig placering av t.ex. skrivbord. På ritningar finns oftast även information om hur många personer rummen är anpassade för.

Dagsljusfaktorn påverkas av reflektionsförmågan hos rummets ytor och vanligen utgår man från schablonvärden, som motsvarar en vit matt väggfärg, vid dagsljusberäkningar. Vi rekommenderar därför att man använder ljusa kulörer även fortsättningsvis. Om ni önskar måla om i er lokal behöver ni först kontakta vår fastighetsförvaltare och färgen ni väljer ska uppfylla ställda krav på innehåll och dokumenteras i vår loggbok för byggvaror.

För att få en bättre akustik kan ni som hyresgäst tänka på hur ni möblerar lokalen. Det är bra att använda material som absorberar eller dämpar ljud, så som textilier, absorberande skärmar, stoppade möbler och mjuka mattor i gångstråk.

Om man gör genomföringar i väggar, golv eller tak riskerar man att ljudöverföringen ökar mellan rum vilket inte är önskvärt. Genomföringar måste därför tätas på rätt sätt och får ej göras utan godkännande från förvaltaren.

Har du några frågor kring miljöbyggnad?

Kontakta Anders Jansson så hjälper han dig!