867237_92898831_malare

En verksamhets förutsättningar är i ständig förändring och i medvind vill man kanske passa på att växa och utvecklas medan man ibland måste bromsa…

För att forma en bättre arbetsplats behöver lokalerna ibland ändras efter era behov. Vi har både fysiska och ekonomiska möjligheter att hjälpa till. Kontakta ansvarig förvaltare redan i ett tidigt skede om ni märker att era behov håller på att förändras så försöker vi hjälpa till.

Om ni själva, eller via egen anlitad entreprenör, önskar utföra en ombyggnation behöver ni först be om lov. Att sätta upp några få väggar kan påverka våra system för värme, ventilation, brandlarm och sprinkler vilket innebär att det är vikigt att göra rätt från början. Som hyresgäst har man ofta även ett återställningsansvar vilket kan vara bra att känna till. Kontakta därför fastighetens förvaltare för att diskutera möjligheterna.

road sign

Skyltning

Skylt eller ljusanordning på fasad eller tomtmark

Önskar ni sätta upp en skylt eller ljusanordning för att synas bättre? Kontakta i så fall ansvarig förvaltare för att få ett godkännande. Då fastigheten ligger inom detaljplanerat området krävs även bygglov för att sätta upp eller väsentligt förändra skyltar och ljusanordningar.

 

Skylt för vägvisning

För att få sätta upp vägvisningsskyltar krävs tillstånd från kommunens gatukontor.