På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Grävningsarbeten på Innovatum

Uppdatering: På grund av det kalla vädret tvingas påkoppling av fjärrvärmen att senareläggas med två veckor. Ny tid 20/3 mellan kl. 10:00-14:00. Alla arbeten senareläggs med exakt två veckor.

Med början nästa vecka (v.8) kommer Trollhättans Energi AB utföra grävningsarbeten för ny anslutning av fjärrvärme.

  • Grävningsarbeten utförs i södra ändan av byggnad 31 samt delvis ut i Nohabgatan. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Nohabgatan, ett körfält kommer att hållas öppet för trafik. Ny schakt för fjärrvärmeledning grävs från Nohabgatan österut mellan befintlig parkering och grusad yta. Vi förväntar oss att det är berg i schakten vilket gör att arbetet kommer ta 2 veckor (v.8-9) att utföra.
  • Avstängning av fjärrvärme för påkoppling av ledning sker den 20/3 mellan klockan 10:00 – 14:00. Skulle det vara väldigt kallt kan tiden komma att ändras. Samtliga byggnader på Innovatumområdet är berörda. Trollhättans Energi kommer också att åka ut och informera de mest känsligaste verksamheterna två dagar innan avstängningen.
  • Arbetet beräknas vara klart under slutet av v.11. Asfaltering sker senare.

 

Vid frågor kontakta Magnus Elfving eller Joakim Forsberg, Kraftstaden Fastigheter eller Trollhättans Energi AB: David Thorström.

Avspärrning Innovatum