På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Trafiken påverkas när linbanan rivs på Innovatum

För att genomföra detta arbete på säkrast möjligaste sätt innebär det att Åkerssjövägen stängs av tisdagen den 25/9 och torsdagen den 27/9 mellan klockan 7–16.

Åkerssjövägen kommer under dessa dagar att vara helt avstängd för biltrafik från Åkerssjövägen 6, efter Film i Väst, fram till Åkerssjövägen 20, Gula Villan. Flaggvakter kommer finnas på plats för att förhindra gående och cyklister från att passera under arbetets gång.

Parkeringsplatser vid loket stängs av under arbetet

Alla parkeringsplatser nedanför loket kommer stängas av måndagseftermiddag den 24/9 och fram till fredag morgon 28/9.

Platserna vid loket som är avsedda för elbilar kommer vara fortsatt avstängda under hela perioden som arbetet pågår, 24/9–8/10, under denna period hänvisas man till övriga parkeringsplatser avsedda för laddning av elbil på Innovatum-området.

Hur når jag företag med adress Åkerssjövägen?

För att komma till företag med adress Åkerssjövägen, utom Film i Väst, den 25/9 och 27/9 hänvisas biltrafiken från Erik Carlssons rondell via Nohabgatan och Gunnar W Andersson passage (Genombrottet) för att ansluta till Åkerssjövägen.

Etableringsarbeten kommer påbörjas vecka 38. Infotavlor kommer sättas ut en vecka innan arbetet startar.

Vid frågor kontakta Sweden Demolition

Avstängning_nedtagning_linbana

Sprängningsarbete pågår

Just nu spränger Peab berg på området Innovatum. Detta kommer att pågå fram till semestern om allt går enligt plan. Buller och vibrationer kan förkomma under denna tid.

Det är främst Peabs södra delar av Innovatum som det handlar om men arbetet kommer fortgå norrut med stop precis före Nova Arena vilket främst berör våra fastigheter Stora och Lilla Nova, Genombrottet samt byggnad 73.

Sprängningarna kommer pågå oregelbundet vid behov. Vardagar 07.00-16.15

Vid frågor kontakta Magnus Elfving, Kraftstaden Fastigheter eller Peabs: Andreas Nielsen, 073-337 15 06.

skiss sprängning

Ombyggnation på Nohabgatan

Arbetet fortlöper på Nohabgatan med att skapa en bättre torgyta framför N3 och för att förlänga cykelvägen längs med Nohabgatan fram till byggnad 73.
Arbetet fortsätter nu i etapp två, den beräknas pågå mellan vecka 36-51 med reservation för ändringar.

Så påverkas trafiken under etapp 2

  • Nohabgatan är åter körbar fram till lilla rondellen
  • Trafiken leds om från lilla rondellen upp via parkeringen och sedan längs med stenmuren för att ansluta vid Gullrisgatan utanför byggnad 73.
  • Det kommer fortsatt vara avstängt arbetsområde framför N3 och en bit av parkeringsytan framför samma byggnad inklusive genomfarten utanför Smedjan.

Se bild nedan för trafikomläggning samt hur gångstråket sträcker sig genom området under byggtiden.

Vid frågor kontakta Magnus Elfving.

Etapp 2 – vecka 35-51

Info byggstart nohabområdet ver 2-2

Gångstråk under byggtiden

tillfälligt gångstråk innovatum

Så påverkas parkeringssituationen på Innovatum under byggtiden av Projekt 103

parkeringskarta projekt 103 innovatum

Med start i mitten på augusti vid byggstarten av Projekt 103 kommer det att försvinna parkeringsplatser framför byggnad 73 och 31 på Innovatum. Samtidigt skapas det nya parkeringsytor på flera håll på Innovatuområdet.

Detta beräknas pågå till juni 2020.

Bilden och färgkoderna visar vilka parkeringsplatser som försvinner samt vilka parkeringsytor som tillkommer och när. Genom att trycka på bilden får du upp en tydligare bild.

Genomfart stängs av

Med start i september/oktober kommer genomfarten förbi Företagens Hus, byggnad 74, att stängas av. Detta på grund av att ett nytt gångstråk ska anläggas från Nohabgatan ner till Åkerssjövägen.

Parkeringsplatserna kring byggnad 20, 40 och 74 kommer bara gå att nås via Åkerssjövägen.

Vill ni läsa mer information om Projekt 103 kan ni göra det här, eller kontakta ansvarig projektledare Andreas Danielsson