På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 


Modernisering av återvinningsstation vid byggnad 31

Nu på fredag (7/2) börjar arbetet med att modernisera och anpassa återvinningsstationen vid byggnad 31, för att kunna möta behovet när byggnad 103 står färdig i höst.

Återvinningsstationen kommer tillfälligt att flyttas till andra sidan Nohabgatan (se bild). Den provisoriska platsen kommer, likt den nuvarande återvinningsstationen, att inhägnas och låsas med hänglås. Det kommer inte att behövas byte av nyckel utan allt ska fungera som vanligt.

Arbetet kommer att pågå fram till mitten av mars.

Öppnar parkering mellan byggnad 73 och 103 på Innovatumområdet.

Nästa vecka öppnar vi den avspärrade parkeringen mellan byggnad 73 och 103, dvs ytan framför N3. Det kommer att finnas två laddstolpar tillgängliga på platsen. Parkeringen hålls öppen fram till starten av den planerade bostadsetableringen som sker i början av nästa år.

Parkering avstängd Innovatumområdet

Under veckorna 38-42 kommer parkeringsytan mellan byggnad 73/103 på Innovatumområdet behöva stängas av pga ombyggnad. Vi hänvisar till de grönmarkerade parkeringsytorna enligt bild nedan.

Vid frågor gällande projektet kontakta projektledare Andreas Danielsson.

parkeringskarta-projekt-103-innovatum_edit

Ombyggnationen av Nohabgatan fortsätter

sid 2utzoom

Ombyggnationen av Nohabgatan fortsätter och i höst och vinter ska sträckan från N3-torg fram till Gunnar W Anderssons passage renoveras.

På Nohabgatans östra sida kommer en plattlagd gångbana att anläggas med en asfalterad cykelbana utanför. Detta för att knyta den cykelbana som byggt i tidigare etapper av Nohabgatan. På den västra sidan kommer en gångbana anläggas närmast fasaderna med P-platser utanför denna.

Belysningen på sträckan kommer renoveras och ersättas med armaturer likt de i tidigare etapper. Arbetet är en del i det gestaltningsprogram som tagits fram i samarbete Kraftstaden och Trollhättan Stad.

Trollhättans Stad påbörjar under (v 36) med att stänga av gatan och beräknar att arbetet kommer ta ca 3 månader.

sid3inzoom