På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Avspärrning vid byggnad 31 med start vecka 49

Som en del i arbetet med uppförandet av byggnad 103 kommer man med start vecka 49, måndag 3/12, att påbörja markschaktning för en ny sprinklerledning till byggnad 103.

Avspärrning av arbetsområdet kommer att ske på baksidan av byggnad 31 och vid byggnad 33. Det kommer placeras ut körplåtar över schakten så man kommer fram till samtliga entréer som på illustrationen är markerade med en gul romb vardera.

Arbetet kommer att pågå i ca 4 veckor beroende på mängden berg i marken. Vid mycket berg kommer ny information gällande avstängningen att kommuniceras ut.

Inga parkeringsplatser försvinner under detta arbete, däremot kommer man med anledning av avstängningen att behöva köra via parkeringen för att nå de platser som finns närmast det befintliga byggstaket som spärrar av byggområdet för byggnad 103.

Illustrationen visar samtliga avspärrade områden, hur man når entréerna och hur man kör för att nå parkeringsplatserna.

Vid frågor eller ytterligare information v.v kontakta projektledare Jesper Johansson, Serneke.

Email: Jesper.johansson@serneke.se

Telefonnummer: 0769-41 97 19

Schaktarbete-Nohabv49_1

Så påverkas parkeringssituationen på Innovatum under byggtiden av Projekt 103

parkeringskarta projekt 103 innovatum

Med start i mitten på augusti vid byggstarten av Projekt 103 kommer det att försvinna parkeringsplatser framför byggnad 73 och 31 på Innovatum. Samtidigt skapas det nya parkeringsytor på flera håll på Innovatumområdet.

Detta beräknas pågå till juni 2020.

Bilden och färgkoderna visar vilka parkeringsplatser som försvinner samt vilka parkeringsytor som tillkommer och när. Genom att trycka på bilden får du upp en tydligare bild.

Genomfart stängs av

Med start i september/oktober kommer genomfarten förbi Företagens Hus, byggnad 74, att stängas av. Detta på grund av att ett nytt gångstråk ska anläggas från Nohabgatan ner till Åkerssjövägen.

Parkeringsplatserna kring byggnad 20, 40 och 74 kommer bara gå att nås via Åkerssjövägen.

Vill ni läsa mer information om Projekt 103 kan ni göra det här, eller kontakta ansvarig projektledare Andreas Danielsson