På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Sprängningsarbete pågår

Just nu spränger Peab berg på området Innovatum. Detta kommer att pågå fram till semestern om allt går enligt plan. Buller och vibrationer kan förkomma under denna tid.

Det är främst Peabs södra delar av Innovatum som det handlar om men arbetet kommer fortgå norrut med stop precis före Nova Arena vilket främst berör våra fastigheter Stora och Lilla Nova, Genombrottet samt byggnad 73.

Sprängningarna kommer pågå oregelbundet vid behov. Vardagar 07.00-16.15

Vid frågor kontakta Magnus Elfving, Kraftstaden Fastigheter eller Peabs: Andreas Nielsen, 073-337 15 06.

skiss sprängning