På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Sprängningsarbete pågår

Just nu spränger Peab berg på området Innovatum. Detta kommer att pågå fram till semestern om allt går enligt plan. Buller och vibrationer kan förkomma under denna tid.

Det är främst Peabs södra delar av Innovatum som det handlar om men arbetet kommer fortgå norrut med stop precis före Nova Arena vilket främst berör våra fastigheter Stora och Lilla Nova, Genombrottet samt byggnad 73.

Sprängningarna kommer pågå oregelbundet vid behov. Vardagar 07.00-16.15

Vid frågor kontakta Magnus Elfving, Kraftstaden Fastigheter eller Peabs: Andreas Nielsen, 073-337 15 06.

skiss sprängning

Byggstart Nohabgatan

Nu börjar arbetet på Nohabgatan med att skapa en bättre torgyta framför N3 och för att förlänga cykelvägen längs med Nohabgatan fram till byggnad 73.
Arbetet kommer att ske i två etapper där den första sträcker sig mellan vecka 22-35 med reservation för ändring.

Så påverkas trafiken under etapp 1

  • Nohabgatan kommer bli återvändsgata fram till där Byggnad 31 slutar (vid T-engeneering
  •  Byggnad 31 till den lilla rondellen kommer vara avstängt arbetsområde – minst fram till semestern.
  • Trafiken kommer ledas på baksidan av Byggnad 31 för att ansluta vid lilla rondellen samt infarten från Nohabgatan mot Erik Carlsson rondell.

Etapp två pågår mellan vecka 35-51 med reservation för ändringar. Se bild nedan för trafikomläggning.

Vid frågor kontakta Magnus Elfving.

Etapp 1 – vecka 22-35

Info-byggstart-nohabområdet-ver-2-1

Etapp 2 – vecka 35-51

Info byggstart nohabområdet ver 2-2