På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 


Parkering avstängd Innovatumområdet

Under veckorna 38-42 kommer parkeringsytan mellan byggnad 73/103 på Innovatumområdet behöva stängas av pga ombyggnad. Vi hänvisar till de grönmarkerade parkeringsytorna enligt bild nedan.

Vid frågor gällande projektet kontakta projektledare Andreas Danielsson.

parkeringskarta-projekt-103-innovatum_edit

Ombyggnationen av Nohabgatan fortsätter

sid 2utzoom

Ombyggnationen av Nohabgatan fortsätter och i höst och vinter ska sträckan från N3-torg fram till Gunnar W Anderssons passage renoveras.

På Nohabgatans östra sida kommer en plattlagd gångbana att anläggas med en asfalterad cykelbana utanför. Detta för att knyta den cykelbana som byggt i tidigare etapper av Nohabgatan. På den västra sidan kommer en gångbana anläggas närmast fasaderna med P-platser utanför denna.

Belysningen på sträckan kommer renoveras och ersättas med armaturer likt de i tidigare etapper. Arbetet är en del i det gestaltningsprogram som tagits fram i samarbete Kraftstaden och Trollhättan Stad.

Trollhättans Stad påbörjar under (v 36) med att stänga av gatan och beräknar att arbetet kommer ta ca 3 månader.

sid3inzoom

Så påverkas parkeringssituationen på Innovatum under byggtiden av Projekt 103

parkeringskarta projekt 103 innovatum

Med start i mitten på augusti 2018 vid byggstarten av Projekt 103 kommer det att försvinna parkeringsplatser framför byggnad 73 och 31 på Innovatum. Samtidigt skapas det nya parkeringsytor på flera håll på Innovatumområdet.

Detta beräknas pågå till juni 2020.

Bilden och färgkoderna visar vilka parkeringsplatser som försvinner samt vilka parkeringsytor som tillkommer och när. Genom att trycka på bilden får du upp en tydligare bild.

Genomfart stängs av

Med start i september/oktober 2018 kommer genomfarten förbi Företagens Hus, byggnad 74, att stängas av. Detta på grund av att ett nytt gångstråk ska anläggas från Nohabgatan ner till Åkerssjövägen.

Parkeringsplatserna kring byggnad 20, 40 och 74 kommer bara gå att nås via Åkerssjövägen.

Vill ni läsa mer information om Projekt 103 kan ni göra det här, eller kontakta ansvarig projektledare Andreas Danielsson