På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Arbetet med Innovatumstråket påbörjas vecka 5

I januari gick startskottet för byggnationen av Innovatumstråket, gång- och cykelbanan som vid färdigställandet kommer sträcka sig från byggnad 103 hela vägen ner till Olidebron.

Vad gäller etapp 1 återstår plantering m.m. och detta beräknas vara färdigt lagom till midsommar.

Etapp 2, som omfattar området utanför Saab-museet pågår för fullt och beräknas vara färdigt till det att Saab-festivalen går av stapeln i början på juni.

Vid frågor vänligen kontakta Tony Kjellberg, Serneke.

Tony.kjellberg@serneke.se

0700- 81 93 64

Han svarar på bl.a. frågor om avgränsningar, transporter, säkerhet på arbetsområde m.m

Innovatumstråket Trollhättan

Så påverkas parkeringssituationen på Innovatum under byggtiden av Projekt 103

parkeringskarta projekt 103 innovatum

Med start i mitten på augusti 2018 vid byggstarten av Projekt 103 kommer det att försvinna parkeringsplatser framför byggnad 73 och 31 på Innovatum. Samtidigt skapas det nya parkeringsytor på flera håll på Innovatumområdet.

Detta beräknas pågå till juni 2020.

Bilden och färgkoderna visar vilka parkeringsplatser som försvinner samt vilka parkeringsytor som tillkommer och när. Genom att trycka på bilden får du upp en tydligare bild.

Genomfart stängs av

Med start i september/oktober 2018 kommer genomfarten förbi Företagens Hus, byggnad 74, att stängas av. Detta på grund av att ett nytt gångstråk ska anläggas från Nohabgatan ner till Åkerssjövägen.

Parkeringsplatserna kring byggnad 20, 40 och 74 kommer bara gå att nås via Åkerssjövägen.

Vill ni läsa mer information om Projekt 103 kan ni göra det här, eller kontakta ansvarig projektledare Andreas Danielsson