På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Nohabgatan arbetsområde

Ombyggnad av Nohabgatan, Etapp 1.

Gång- och cykelbana ska anläggas på Nohabgatan, ett arbete som väntas pågå en tid framöver. Arbetsområde enligt bild ovan.

Planerad start Etapp 1 ombyggnad av Nohabgatan: 25/9. Byggtid, prel. 2 månader (klart slutet av november)

  1. Justering av ränndal mot By 40, Gjuteriet.
  2. Kantsten mot by 31 justeras för ny gång och cykelväg.
  3. Asfaltering av Nohabgatan.
  4. Ny belysning längs med by 31 för gång- och cykelväg samt Nohabgatan.
  5. Vägen kommer att vara helt avstängd för biltrafik och busstrafik. Alla entréer kommer att vara tillgängliga längs med Nohabgatan. Bef. Busshållplats, by 31 kommer att placeras längre norrut/närmare rondellen (Erik K. Rondell). Buss- och biltrafik leds om via östra sidan om by 31 under byggtiden.
nohabgatan ombyggnad

Omdirigering av trafik kommer att ske via Göteborgsvägen-Nysätersvägen (Gullriset)-Nohabgatan till Innovatumområdet. Busstrafik leds om enligt tidigare sträckning. Tillfällig busshållplats kommer att ordnas syd-öst om by 31.


Ombyggnad i byggnad 31

(första byggnaden till vänster vid infart Nohabgatan)

I slutet av v 37 påbörjar vi ombyggnaden av fd. Integras kontor i byggnad 31 för Skanska. Vi har som mål att vara helt klara under v 44.

De mesta rivningsarbeten sker under v 37-v 38 även nya väggar byggs upp under denna period.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er till Magnus Elfving