På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 

Avstängningen för markschaktarbete på parkeringsytan framför N3 och byggnad 73

Det har blivit dags för markschaktarbete på parkeringsytan framför N3 och byggnad 73.

Mellan vecka 10-16 kommer det grävas för el- och sprinklerledningar för byggnad 103 samt för de tilltänkta lägenheterna på Innovatum och detta arbete kommer utföras i två etapper.

Etapp 1 startar vecka 10 och pågår till och med vecka 13.

Etapp 2 startar vecka 14 och pågår till och med vecka 16.

 Bilden nedan visar hur det kommer vara avstängt under de olika etapperna.

Eventuella frågor hänvisas till Tony Kjellberg, Serneke.

Tony.kjellberg@serneke.se
0700 – 81 93 64

Avstängningen för markschaktarbete på parkeringsytan för N3 och byggnad 73

Arbetet med Innovatumstråket påbörjas vecka 5

Eftermiddagen den 28/1 går startskottet för byggnationen av Innovatumstråket, gång- och cykelbanan som vid färdigställandet kommer sträcka sig från byggnad 103 hela vägen ner till Olidebron.

Vecka 5 startar arbetet med rivning av det återvinningshus, ”trappan”, som återfinns utanför Science Center och Nova. Detta beräknas pågå under en vecka.

Vecka 6 startar etapp 1 och den beräknas vara klart vecka 17, i tid till Blå Natten.

Ovanstående tider förutsätter att det inte blir för kallt framöver och att frosten blir för tuff.

Vid frågor vänligen kontakta Tony Kjellberg, Serneke.

Tony.kjellberg@serneke.se

0700- 81 93 64

Han svarar på bl.a. frågor om avgränsningar, transporter, säkerhet på arbetsområde m.m

plan för etapp 1 innovatumstråket Trollhättan

Avspärrningarna vid byggnad 31 fortsätter ytterligare 9 veckor

Som en del i arbetet med uppförandet av byggnad 103 startade man vecka 49, måndag 3/12, med markschaktning för en ny sprinklerledning till byggnad 103.

Arbetet kommer att pågå i ytterligare cirka 9 veckor uppdelat i två etapper.
Etapp 1 pågår i cirka 4 veckor och avser området fram till porten på byggnad 33.

Etapp 2 pågår i cirka 5 veckor och avser området från porten på byggnad 33 och norrut. (Se bilden)

Avspärrning av arbetsområdet kommer att ske på baksidan av byggnad 31 och vid byggnad 33. Det kommer placeras ut körplåtar över schakten så man kommer fram till samtliga entréer som på illustrationen är markerade med en gul romb vardera.

Inga parkeringsplatser försvinner under detta arbete, däremot kommer man med anledning av avstängningen att behöva köra via parkeringen för att nå de platser som finns närmast det befintliga byggstaket som spärrar av byggområdet för byggnad 103.

Illustrationen visar samtliga avspärrade områden, hur man når entréerna och hur man kör för att nå parkeringsplatserna.

Vid frågor eller ytterligare information v.v kontakta projektledare Jesper Johansson, Serneke.

Email: Jesper.johansson@serneke.se

Telefonnummer: 0769-41 97 19

avspärrning schaktarbette byggnad 31/3 Innovatum Trollhättan

Så påverkas parkeringssituationen på Innovatum under byggtiden av Projekt 103

parkeringskarta projekt 103 innovatum

Med start i mitten på augusti vid byggstarten av Projekt 103 kommer det att försvinna parkeringsplatser framför byggnad 73 och 31 på Innovatum. Samtidigt skapas det nya parkeringsytor på flera håll på Innovatumområdet.

Detta beräknas pågå till juni 2020.

Bilden och färgkoderna visar vilka parkeringsplatser som försvinner samt vilka parkeringsytor som tillkommer och när. Genom att trycka på bilden får du upp en tydligare bild.

Genomfart stängs av

Med start i september/oktober kommer genomfarten förbi Företagens Hus, byggnad 74, att stängas av. Detta på grund av att ett nytt gångstråk ska anläggas från Nohabgatan ner till Åkerssjövägen.

Parkeringsplatserna kring byggnad 20, 40 och 74 kommer bara gå att nås via Åkerssjövägen.

Vill ni läsa mer information om Projekt 103 kan ni göra det här, eller kontakta ansvarig projektledare Andreas Danielsson