Förskolan Kopparholmen får nytt liv

Kopparholmen, Trollhättans allra äldsta förskola, byggdes 1963. Många barn har sedan dess passerat genom verksamheten men nu, 60 år senare har byggnaden utdömts, bland annat på grund av undermålig ventilation. Efter detta kom beslut om att byggnaden ska rivas och att ett nytt hus ska upprättas på samma plats – men med ett nytt syfte.

Ventilationen i den gamla förskolan bedömdes för tre år sedan som så pass dålig att utbildningsförvaltningen valde att flytta ut verksamheten. Initialt hade Kraftstaden planerat att sälja fastigheten för bostadsexploatering men behovet var större hos en annan verksamhet. Arbetet för våldsutsatta kvinnor är idag inhyst i polishuset, en situation som inte är ideal. Kopparholmens läge, med närhet till både polishuset och socialstyrelsen skulle där emot kunna erbjuda bättre möjligheter att utföra den här typen av arbete i.

Sedan utbildningsförvaltningen flyttade ut verksamheten har byggnaden stått tom. Detta innebär en onödig kostnad i form av tillsyn och drift. Dessutom ökar risken för inbrott och känslan av otrygghet i samband med tomma byggnader.

Utomhusmiljön kommer inte förändras.
Utelekredskapen kommer återanvändas.

Rivning påbörjad

Rivningen av byggnaden är nu påbörjad men innan någon annan verksamhet kan komma på plats behöver det göras ett gediget förarbete. Där i ingår en ny detaljplan, planering av nybyggnation, projektering och upphandling. Man behöver också ansöka om tillstånd hos kommunen för att verksamhetsbyggnation, i dagsläget är endast bostäder tillåtna i detaljplanen. Planen är att kunna bygga cirka 1000 kvadratmeter kontor och gemensamhetsytor. ”Som alltid när Kraftstaden bygger nytt kommer det byggas efter miljöstandarden Miljöbyggnad Silver.” Säger Kopparholmens projektledare Daniel Nordström. Först i andra kvartalet 2026 beräknas huset vara inflyttningsklart.

Både enplanshuset och den anslutna villan har rivits. Innan dess genomfördes en grundlig sanering av det gamla huset där bland annat asbestplattor plockades ner. I samband med detta passade man på att granska vilka delar eller material som gick att rädda och återanvända i andra projekt runt om i staden. Handfat och blandare, undertaksplattor, diskmaskin, LED-armaturer, fönster och återvinningsstationen ska alla få nya ”hem”. Dessutom kommer förskolans utelekredskaps tagits tillvara för att användas i återbrukslekparken som just nu byggs.

Rivningen av den 60 år gamla byggnaden är nu påbörjad.
Tomten är centralt belägen. I bakgrunden syns stadshuset.
Bland annat fönster har sparats för att återbrukas på andra platser i kommunen.

Vill du veta något specifikt om arbetet med Kopparholmen?
Kontakta projektledare, Daniel Nordström.