Trollhättans ambition är att växa och bli 70 000 invånare 2030. En förtätad bebyggelse där fler delar på samma yta kräver en genomtänkt planering om ambitioner för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samtidigt skall kunna uppfyllas.

Trollhättan Stads parkeringsprogram antogs av kommunfullmäktige 6 mars 2017 och innehåller strategier och mål för parkering av bil och cykel i det framtida Trollhättan.

Läs parkeringsprogrammet