Flera mobilitetslösningar diskuteras

Vi för dialog med Trollhättan Stad, kollektivtrafik, cykelpooler, bilpooler, representanter från områdets näringsliv och vi ser över möjligheter att utöka parkeringsyta provisoriskt eller permanent.

sms_webb

Reglering

Det kommer endast att bli tillåtet att parkera inom markerade platser. Vi kommer att tidsstyra samt avgiftsbelägga parkeringsytan utifrån zoner med en högre avgift i de centrala delarna och en lägre avgift i ytterkanterna av området, 5 kr/tim respektive 1 kr/tim är den preliminära planen.

För att främja ärende- och besöksparkering kommer de två första timmarna att vara gratis.

Reglering med parkeringsavgift är ett sätt att öka cirkulationen på konkurrensutsatta och eftertraktade parkeringsytor som oftast är de ytor som besöks- och ärendeparkering är vanligast.

Under våren kommer vi att skylta upp och införa system samt rondera och bötfälla överträdelser. Exakt datum för driftsättning är svårt att säga då många faktorer spelar in men vi kommer att informera i god tid innan systemet tas i bruk.

Avgiftsbeläggningen kommer som utgångspunkt att gälla vardagar mellan 08.00-17.00.

Intäkterna kommer återinvesteras i satsningar på mobilitet.

Bilpool_webb

Bilpool

Idag finns en mindre bilpool som är öppen att ansluta sig till och här arbetas på att få till en etablering med större möjligheter för fler att samverka och nyttja.

cykel_webb

Cykel

Cykelpool är en lösning som vi tittar närmare på. En hållbar och smart lösning som vi hoppas kunna delge mer information om inom kort.

För att främja cykelanvändandet kommer ett cykelgarage att öppnas i anslutning till byggnad 103, vilket fördubblar den totala kapaciteten av cykelparkeringar som finns idag.

Elbil_webb

Elladdplatser

Vi följer utvecklingen för behovet av laddplatser och för en dialog med Innovatum Science Park som driver projekt inom hållbara transporter. Vi har tillsammans med Trollhättan Energi investerat i laddplatser under senaste åren, men ser nu ett behov av utökning och kommer att tillföra möjligheter under närmsta tiden.

Just nu planeras för uppemot 25 platser i olika utformning och placering. Under början av 2020 planeras för en pilotstation med smart laddning av uppemot 20 fordon.

Kollektiv-buss_webb

Kollektivtrafik

Dialog förs med Västtrafik och Trollhättans Stad för att utveckla kollektivtrafiken till och från området.

Visste du att i rusningstid går bussen var 15:e minut från Resecentrum till Innovatum?