Spaden i marken
för nya huvudentrén på Högskolan Väst

Du kanske har sett att arbetet med högskolans nya huvudentré är igång.
Byggentreprenören är på plats på campus. Och nu tas första spadtagen mot ny huvudentré.

Första steget i projektet

Första steget i projektet är huvudentrén och entreprenörerna har startat markarbeten inför gjutning av ”platta”. På campus är ytan där nya entrén ska byggas avspärrad och entreprenören PC är igång med markarbeten inför gjutning. Närmsta veckorna kommer arbetet att dra igång för fullt.

-Det känns väldigt roligt att vi är igång på riktigt nu, det blir spännande att följa bygget, säger en glad Thomaz Birgerson, projektledare för hela campusutvecklingen, Campusplan 2030 på Högskolan Väst.

Arbetet sker i etapper

Arbetet på campus kommer att ske i etapper. Första etappen är alltså ny huvudentré och detta arbete beräknas pågå fram till slutet av februari.

-Det är spännande att se vårt första campusprojekt växa fram. Jag ser verkligen fram emot att få se de nya mötesytorna fyllas av studenter, medarbetare och partners och jag hoppas och tror att detta blir den kreativa plats där vi alla vill vara och mötas.

Li Lejerstedt,- projektägare av campusprojektet.

Nuvarande entré

– Under en del av tiden fram till slutet av februari stänger vi av trapphuset framför Servicecenter eftersom det kommer att vara en byggarbetsplats. Vi kommer att hänvisa till andra trapphus och skylta upp nya utrymningsvägar. Den nuvarande entrén mot Drottningtorget kommer att finnas kvar fram tills nya entrén är klar, berättar Thomaz Birgerson.

Utveckling av campus, här med den nya entrén.

Plats för möten och kreativitet

När den nya entrén är på plats fortsätter arbetet med det nya inomhustorget. Planen är att nytt inomhustorg och restaurangdelen ska byggas om under våren/sommaren 2022.

– Vi gör plats för möten och kreativitet och restaurangen kommer att bli mysigare. Det är något som många önskar och som framkom under arbetet med att ta fram Campusplan 2030.

Thomaz Birgerson – projektledare Campusplan 2030 på Högskolan Väst.

Vad händer mer på campus?

En ny ingång till Restaurang Västan mitt emot Servicecenter kommer att öppnas under hösten.

Det kommer också ske en del arbeten inomhus på plan 2 vid biblioteket under hösten. Bland annat kommer en ny vägg med ny entré till biblioteket att byggas.

-Givetvis kommer det bli en del störningar under byggnationen men vi kommer tillsammans med entreprenören att planera så att allt går så smidigt som möjligt. Vi kommer att informera löpande om byggprocessens olika faser. Och så vi ser fram emot att inviga allt i början av september 2022.

Jan Mattsson – projektledare Kraftstaden Fastigheter

Campusplan 2030 är ett resultat av samverkan mellan ett antal parter i Trollhättan. Samverkan löper därför som en röd tråd genom hela arbetet. I samverkansgruppen ingår Högskolan Väst, Studentkåren vid Högskolan Väst, Trollhättans Stad, fastighetsägare Kraftstaden och det kommunala bostadsbolaget Eidar.