Aktuella driftstörningar

På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. 
För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 


Parkering längs älven etappvis avstängd i veckan

Parkeringsytan längs med älven kommer etappvis vara avstängd mellan onsdagen den 6/10 och fredagen den 8/10. Detta för att det ska genomföras ett röjningsarbete av sly och växtlighet på platsen. Hela parkeringen kommer alltså inte vara avstängd under alla dagar utan avstängningen sker bitvis


Parkering avstängd vid byggnad 89 (nära Kalasboden och skatehallen)

Den här veckan (v.36) startar arbetet med att lägga om taket på byggnad 89. Det innebär att ställningsbygget påbörjas utanför byggnad 89 och torsdag och fredag den 16-17/9 kommer hela parkeringen vid byggnaden att stängas av för leverans av material. Gäller delar av parkeringsytan vid Kalasboden och skatehallen.

Den del av parkeringen där ställningen placeras (se bild) kommer att vara avstängd under hela arbetets gång, som beräknas pågå under cirka 1 månad. Vid ställningsbyggandet kommer hänsyn tas till verksamheternas portar och dörrar.