Aktuella driftstörningar

På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. 
För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 


Trafikomläggning på Innovatum District

Från 8 maj – semestern utför Trollhättan Energi grävarbete på Innovatum District. Det handlar om att byta ut en mängd vatten-och avloppsledningar i ravinen vid byggnad 20, samt vid infarten till Nohabgatan vid rondellen.

Under perioder innebär det viss trafikomläggning in på området. Följ skyltning på plats för alternativ väg via Åkerssjövägen eller via Göteborgsvägen. Busstrafiken leds om helt och en ny, tillfällig, busshållplats placeras på Göteborgsvägen.

Syftet med arbetet är att säkerställa leveransen av rent dricksvatten för alla boende på Göteborgsvägen i Trollhättan.

Information om projektet hittar du hos Trollhättan Energi.