Aktuella driftstörningar

På denna sidan samlar vi alla former av driftstörningar som kan uppstå som berör våra fastigheter eller vägen till desamma. 
För varje ärende ser du en kontaktperson som sannolikt vet mer än vad som nämns här. 


Begränsad framkomlighet Innovatum vecka 23

Vattenfall kommer nu på måndag (7/6) att påbörja ett ledningsarbete längs Åkerssjövägen och kommer att gräva fram till sin kraftstation som är placerad intill Saab bilmuseum. Arbetet beräknas pågå i cirka 1 vecka och framkomligheten kommer att vara begränsad.