ÅF Pöyry till framtidens kontor på Innovatum i Trollhättan.

ÅF Pöyry (AFRY) kommer flytta in i tre våningar i nya kontorsbyggnaden och blir närmsta grannar med bland annat Försäkringskassan.

En av de största hyresgästerna i Byggnad 103

ÅF Pöyry är sedan tidigare hyresgäst hos Kraftstaden Fastigheter med sitt kontor i Genombrottet och är redan väl bekanta med Innovatumområdet.

I och med detta kontrakt blir Vice President and Head of Business Area Automotive Martin Öman med personal en av de största hyresgästerna som flyttar in i Projekt 103. Han säger så här om flytten:

Med denna satsning på ett nytt modernt kontor i en spännande miljö visar vi att Trollhättan är långsiktigt viktigt för ÅF. Genom att samla vår kompetens inom Infrastruktur, Energi och Fordonsindustrin under samma tak så skapar vi en utmärkt plattform för att utveckla framtidens hållbara mobilitetslösningar och smarta städer.

Martin Öman – Head of Business Area Automotive
Working
AFRY med kontor högst upp i byggnaden

Miljöjklassad byggnad

Projekt 103, som uppförs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver kommer förses med ca 330 m² solceller på taket,
energiåtgången minimeras och inomhusklimatet blir av bästa sort.

Eftersom hållbarhet är en del av ÅF:s affärsstrategi och en förutsättning för hela ÅF:s verksamhet passar det oss perfekt att flytta in i miljöklassad byggnad, där även en del av energin kommer att produceras med solceller på taket.

Johan Tärbo – Office Manager AFRY

ÅF:s utökning och samlokalisering stärker Innovatumområdet som en fysisk plats för teknikutvecklingen konstaterar Anders Torslid, VD på Kraftstaden Fastigheter.