En framgångssaga

Tillväxtkurvan pekar uppåt
för Norconsult

Norconsult är en norsk koncern med affärsidén att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. 
Ett bolag med helhetssyn och fokus på hållbarhet, samarbete och kreativitet.

Framgångssaga

Ordet framgångssaga är helt klart applicerbart på Norconsult och används även av företaget själva när vi sätter oss ner för att prata om den starka tillväxten, flytten till ny lokal och planerna för framtiden. Vid dagens möte får jag möjlighet att prata med Robert Kozelka och Per Nilsson som båda arbetar inom affärsområdet Energi och Industri men med olika inriktningar.

Robert är gruppledare inom Transmission och Distribution (Kraftsystem) och även kontorsledare i Trollhättan. Inom området T&D erbjuder man helhetslösningar för bland annat kraftledningar, energiteknik, och energieffektivisering. Per har nyligen börjat på Norconsult och har sin grupp av konsulter som arbetar med energidistribution- och produktion.

Fokuset ligger i huvudsak på fjärrvärme/fjärrkyla och energigaser som exempelvis biogas och vätgas. Inom bådas områden pekar kurvan för tillväxt uppåt. 

Vi har kommit till ett läge där vi kan välja de projekt som vi vill ha. Vi vill jobba med hållbarhet och har som ambition att arbeta med fossilfritt till 100%. Får vi då in två projekt där det ena inte leder till ett fossilfritt resultat kan vi i dagsläget välja bort det projektet.

Robert Kozelka – Gruppledare T&D och kontorschef Thn

Personalstyrkan växt ytterligare

Vid vår första träff våren 2020 hade Norconsult precis flyttat in i sin lokal på Innovatum och rekryteringsprocesserna avlöste varandra. Då var målet att vid årsskiftet 20/21 vara 30 anställda i kraftledningsteamet i Sverige men siffran landande på 35 nyanställningar. Sedan dess har personalstyrkan växt ytterligare och för Trollhättans del innebär det att man har växt från 4 anställda i början av 2020 till 17 anställda nu efter sommaren. En fantastisk tillväxt – oavsett rådande världsläge.

Hela bolaget har klarat sig fantastiskt bra i coronapandemin. Vi fick korttidspermitteringsbidragen från staten men bolaget har bestämt att betala tillbaka bidragen eftersom företaget i det stora hela har gått jättebra.

Robert Kozelka – Gruppledare T&D och kontorschef Thn

Plats för att fortsätta växa

Redan i ett tidigt skede började företaget växa ur sin lokal och efterfrågade en större lösning med Innovatum som fortsatt bas.

Den 1 augusti går flyttlasset nordost längs den gamla tågrälsen, till byggnad 31, där de får bra med plats för nuvarande verksamhet men också med möjligheter att fortsätta växa. För ambitionen är att på sikt kunna bredda sig ytterligare och bli ett ännu mer komplett kontor.

Norconsult är ett konsultbolag med helhetssyn och helhetsåtaganden och det vill vi vara som eget kontor också. I dagsläget är det endast affärsområdet Energi och Industri som är på kontoret i Trollhättan och vår ambition är att kunna erbjuda ännu fler typer av ingenjörstjänster och med ett större kontor är det enklare att etablera övriga affärsområden.

Robert Kozelka – Gruppledare T&D och kontorschef Thn

Innovatum en attraktiv plats

Innovatum är en plats som passar företaget bra ur olika synvinklar. Teknikklustret som finns på Innovatum är av betydelse för placeringen men också att området är attraktivt, inte minst när det gäller rekrytering.

Vi är placerade väldigt fint här. Ett attraktivt område att finnas i, inte minst när man tittar ur rekryteringssammanhang. Tillgängligheten är också en anledning till valet av Innovatum. Det är nära till resecentrum och 45:an vilket gör det lätt för både medarbetare och kunder att ta sig till oss.

Per Nilsson – Gruppledare Energidistribution- och produktion

Sedan får jag säga att valet av Innovatum handlar mycket om Kraftstaden. Hur tillmötesgående och lösningsorienterade de har varit och att de såg till att vi fick en bra start.

Robert Kozelka – Gruppledare T&D och kontorschef Thn

Global Engineer Program

Norconsult har nyligen valt att starta ett traineeprogram som heter Global Engineer Program där grundtanken med utbildningen är att ytterligare stärka det redan tajta samarbetet mellan bolagets olika länder men även för att skapa bra utbildningsmöjligheter och kompetens i en bransch med begränsningar i antalet utbildningar och utbildade. På så sätt hoppas man undvika snurran att rekrytera från företag inom samma bransch.

Upplägget för traineeprogrammet är att varje land (Sverige, Norge, Island och Polen) anställer ett antal personer som går utbildningen tillsammans. Programmet pågår i 6 månader och under den här tiden träffas alla traineeanställda och tillbringar tid på plats i respektive land på rullande schema, där 80% av tiden består av arbete och 20% av utbildning.

Det finns med andra ord flertalet planer för framtiden och möjligheterna är många. Kraftstaden önskar Norconsult all lycka till i sin nya lokal och med alla planer för framöver.