Norconsult etablerar sig på Innovatum

Norconsult etablerar nytt kontor
i Trollhättan på Innovatumområdet

Norconsult är en norsk koncern med affärsidén att sälja kvalificerade arkitekt-, miljö- och tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. 2007 etablerade sig företaget i Sverige och har under de senaste åren växt till att i dagsläget vara 850 anställda. Nu har företaget valt att öppna kontor i Trollhättan där man är i full gång med att rekrytera fler medarbetare. Verksamheten på Innovatumområdet är inriktade på transmission och distribution med målet att arbeta brett och specialiserat.

100% medarbetarägt

Norconsult är ett företag som är 100% medarbetarägt, vilket innebär att man efter 1 års anställning har möjlighet att köpa aktier i företaget.

Tanken med upplägget är att motivera och ge medarbetare möjlighet att stärka sin position och samtidigt öppna för ett helhjärtat engagemang där kunder och medarbetare har lika mycket att vinna på bra genomförda projekt och långsiktiga relationer.

Trollhättan är en strategisk ort och en region som vi inte har haft någon närvaro i tidigare. Det finns mycket kompetens i området och vi ser möjligheten att stärka vår position och skapa långsiktiga relationer i regionen.


Anders Eidensten – Affärsområdeschef Energi

Kreativitet, engagemang och samarbete

På kontoret i Trollhättan är idag 10 personer fast stationerade men i gruppen är man totalt 23 personer.
Med rekryteringen som pågår räknar man att vara cirka 30 personer i vid årets slut.

Vi valde att placera kontoret på Innovatumområdet för att det kändes som den rätta platsen. På området finns ett samlat teknikcentrum och en miljö som passar oss som företag, och inte minst ett attraktivt läge för våra medarbetare och nyanställningar.

Anders Eidensten – Affärsområdeschef Energi

Samarbete över interna och externa gränser uppmuntras och innebär att företagets samlade expertis kan nyttjas av medarbetare och kunder oavsett vilken ort man befinner sig på. Något som uppskattas av både kunder och medarbetare.

– Med samarbete över gränserna kan vi hjälpa kunden från ax till limpa och är inte beroende av underkonsulter utan kompetensen finns under ett samlat tak, säger Robert Kozelka Gruppledare T&D och kontorsledare i Trollhättan. Vi kan ta helhetsåtagande inom kraftledningsprojekt, från förstudier till detaljprojektering och konstruktion, fortsätter Robert.

Med ledord som kreativitet, engagemang och samarbete finns målet att etablera sig inom fler teknikområden i Trollhättan så Norconsult har en spännande framtid tillmötes.

Välkomna till Innovatumområdet!