Serviceanmälan

Det är viktigt att alla ärenden eller skador på våra fastigheter kommer till Kraftstadens kännedom. 
Det här för att vi ska kunna garantera att anmälan kommit oss tillhanda och för att vi ska kunna följa upp ärendet.

Vad gäller?

  • Vid fel eller skada på våra fastigheter ska du fylla i din serviceanmälan via Mina sidor. 
  • Vid akuta ärenden ring alltid 0520-340 50, då kopplas ditt samtal till larmcentral. 

OBS! Anmälan av icke-akuta ärenden hänvisas till Mina sidor, då handläggningen tar längre tid när ärenden rings in till larmcentral.

Mina sidor

För att kunna anmäla sitt ärende i Kraftstadens ärendesystem, via Mina sidor, behövs inloggningsuppgifter som du får av din fastighetsförvaltare.

När du anmäler via Mina sidor, tänk på att beskriva ärendet utförligt och med anvisning om var i lokalerna felet finns. Se vidare information i Instruktion för ärendeanmälan.

Samtliga anmälare som har tillgång till Mina sidor ska vara insatta i gränsdragningen för att veta vem som ansvarar för utförande samt kostnad av åtgärden.

Inget inlogg?

För er som inte har inloggning till ärendesystemet, kontakta Tanja Pekkanen, så hjälper hon er att komma igång.