Upprustning och energibesparingar

Renoveringen av Frälsegårdsskolan var ett efterlängtat projekt som gett skolans personal och elever en modern och effektiv arbetsmiljö. Det blev en win-winsituation när den minskade energikostnaden enligt beräkningar kom att finansiera en betydande del av renoveringskostnaden. 

Detaljer om skolan

Skolan byggdes på 60-talet och är en fin resurs i arbetet att utbilda och integrera nyanlända gäster till Trollhättan.  Man har installerat de senast hjälpmedlen för att effektivisera utbildningsarbetet.

Vad har skett i projektet?

I projektet har vi tagit ett rejält grepp om energifrågorna och monterat in en ny ventilationsanläggning med återvinning. En åtgärd som inte bara ger lägre energikostnader utan också en markant förbättring av luftkvaliteten. Kallvinden har tilläggsisolerats, taket har försetts med nytt tätskikt och varmvattenledningar tilläggsisolerats.

Enligt beräkningar ska den minskade energikostnaden finansiera en betydande del av renoveringskostnaden. Under slutet av vårterminen fick vi god hjälp av skolans personal och elever då fläktrum och vissa salar färdigställdes. Vi kan konstatera att det samarbetet gav ett gott resultat.