Elefanten 6 Hus -T, ett energieffektiviseringsprojekt som gett resultat

Under 2017 genomfördes ett energiprojekt på hus T där bland annat gammal ventilation byttes ut

Energieffektiviseringsprojektet som har gett
en minskad energianvändning med 42%

Under 2017 genomfördes ett energiprojekt i Elefanten 6 Hus T på Tingvallavägen i Trollhättan.
Projektet har möjliggjorts genom finansiering från Boverkets ”statsbidrag för att rusta upp skollokaler”
och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval ”energieffektiviseringsfonden”.

Nya ventilationssystem

Byggnaden uppfördes 1993 med dåtidens ventilationssystem. För att spara energi och samtidigt förbättra inomhusklimatet genomförde Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB (tidigare Trollhättans Tomt AB) ett byte av ventilationssystem i huset under sommarhalvåret 2017.

De nya ventilationssystemen som installerades är VAV- styrda och de nya aggregaten har nya mer effektiva fläktar och en mer effektiv värmeåtervinning genom roterande värmeväxlare. I samband med projektet genomfördes även andra åtgärder såsom byte till modern LED- belysning.

Markant minskning

Under det första hela året som den nya anläggningen varit i drift kan vi konstatera en minskad total värmeenergianvändning med ca 42% 2018 jämfört med 2014 – 2016.

Den stora energibesparingen är på minskat värmebehov. När det gäller byte till LED belysning kan vi se en minskning av energianvändningen med ca 10% sett över hela fastigheten, tyvärr går det ej att mäta elanvändningen för endast Hus -T. Ytterligare en stor miljövinst är minskningen av kvicksilver i belysningen som ett byte till LED innebär.

Vi är glada och tacksamma över det möjliggörande stöd som Boverket och Naturskyddsföreningen bidragit med till en bättre framtid.

Sven Nielsen, energiansvarig Kraftstaden Fastigheter