Gullöns parkering

Kraftstaden har beslutat att återta Gullöns p-anläggning i hyrbar drift. P-platserna på Gullön har tidigare stått som icke hyrbara då p-anläggningen var tänkt att rivas för att ge plats åt bostadshus. Planerna har skjutits upp, och tillfälliga p-platser finns tillgängliga för uthyrning omgående.

Då vi inte har en kö för Gullön är det först till kvarn som gäller.


  • Kungsgatan 48, Trollhättan
  • Hyra för boende: 1 250 kr per kvartal
  • Hyra för icke-boende: 1 500 kr per kvartal

Gullöns parkeringsanläggning kommer att avvecklas i framtiden. Hyresgästen för p-platsen sägs därmed upp av Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB senast en månad innan avveckling. Ny p-plats erbjuds inte vid uppsägning, men nya hyresgäster rekommenderas att sätta upp sig i kö till Smedjan omgående.

Vi behandlar alla inkomna intresseanmälningar i turordning och så fort vi hinner.

Intresseanmälan
till Gullöns parkering

Skicka en intresseanmälan via nedanstående formulär så kontaktar
vi dig så snart vakans uppstår. Det är kostnadsfritt att anmäla sitt intresse.

Genom att fylla i dina uppgifter godkänner du att Kraftstaden registrerar
dessa i intresselistan för den aktuella parkeringsplatsen.

Har du frågor
som rör parkeringar?

Vänligen kontakta Charlotte Olsson.

Intresseanmälan parkering