Efter inspel från besökare, hyresgäster och parkeringsbolag
i kombination med egna utvärderingar har följande förändringar införts:

39 st nya gratisparkeringar är tillskapade vid före detta tennisbanan

12 st nya betalparkeringar uppförs mittemot badmintonhallen
De blir aktiverade så snart PEABs intilliggande byggprojekt avslutas

1 ny mc-plats skapas intill SAAB Car Museum

Ändring och tillbakaändring

Den 1 september 2022 uppdaterades parkeringsytorna på Innovatum District, ytan utanför Nova restaurang blev grön, alltså gratis att parkera på. Tyvärr blev inte förflyttningen så balanserad om vi hade hoppats på då ytan enbart upptagits av arbetande på Innovatum District. Detta blir inte rätt mot intilliggande besöksmåls verksamheter.

Anledningen

Vårt mål och fortsatta strävan är att nå optimal balans på parkeringsytorna mellan besöksmålsgäster och er som arbetar på Innovatum District varje dag. Från och med den 17 september 2022 kommer därför betalningsbeläggningen återgå till hur det såg ut innan den 1/9 (se karta för korrekta priszoner). Vi hoppas på er förståelse gällande denna tillbakajustering av parkeringsytorna i syfte att bättre hålla målinriktningen om tillgänglighet för samtliga intressenter.


På parkeringsskyltar framgår det om det är avgiftsbelagd plats eller inte. Du kan också alltid se vad som gäller för parkeringsytorna i EasyParks app, samt i parkeringskartan här ovan.

I övrigt vill vi uppmärksamma att all parkering som sker på ej uppmärkta ytor bötfälls vid rondering. Detta för att säkra framkomligheten och brandvägar m.m.

Parkeringsytor på Innovatum District

Gällande karta inklusive förändringar förklarade ovan. Se kartförklaring för vad färger och symboler innebär.

För ytterligare frågor kontakta gärna din kontaktperson hos Kraftstaden alt info@kraftstaden.se

Avgift och villkor – kvarstår sedan tidigare.

 • 5 kr/timme på centrala platser (rödmarkerade på kartan).
  Avgift vardagar mellan kl. 08.00-17.00.
 • 2 första timmarna är avgiftsfria.
 • Dessa två timmar nollställs varje dag kl. 24.00, så att parkören har 2 avgiftsfria timmar/dygn.
 • Den tid som är avgiftsfri, sparas som en bank, det vill säga skulle en parkering avslutas efter 30 min så finns det 90 min kvar om en ny parkering startas samma dag.
 • Du behöver INTE registrera dig i appen på de avgiftsfria parkeringarna.

OBS! Vid Lokets laddpunkter är de 4 första timmarna avgiftsfria, då laddningen kan kräva längre tid.

Månadskort kommer att kunna köpas genom EasyPark till en kostnad om 390 kr/mån (ord. pris 630 kr/mån).

24-timmarsregeln

 • Parkering är möjlig som längst i 24 timmar i sträck.
  Gäller på alla parkeringsplatser på området.
 • Gäller endast vardagar.

Följs upp av Q Security som ronderar på området.