Ny avsiktsförklaring signerad – Kraftstaden Fastigheter satsar på industricampus på Stallbacka

Ny avsiktsförklaring signerad – Kraftstaden Fastigheter satsar på industricampus på Stallbacka I nyförvärvade fastigheten Propellern 11 på Stallbacka, Trollhättan:Talang- och kompetensförsörjning är i fokus när en avsiktsförklaring mellan Högskolan Väst, Innovatum Science Park, Kraftstaden och elbilsföretaget Polestar har signerats. Inblandade parter ska gemensamt verka för forskning, utbildning och utveckling inom främst testning av elektrifierade drivlinor […]

Ny avsiktsförklaring signerad – Kraftstaden Fastigheter satsar på industricampus på Stallbacka

I nyförvärvade fastigheten Propellern 11 på Stallbacka, Trollhättan:
Talang- och kompetensförsörjning är i fokus när en avsiktsförklaring mellan Högskolan Väst, Innovatum Science Park, Kraftstaden och elbilsföretaget Polestar har signerats. Inblandade parter ska gemensamt verka för forskning, utbildning och utveckling inom främst testning av elektrifierade drivlinor och batteriutveckling.

Kraftstadens VD, Anders Torslid framför fastigheten Propellern 11.

I nyförvärvade fastigheten Propellern 11 kommer Kraftstaden Fastigheter tillsammans med Högskolan Väst, Innovatum Science Park och elbilsföretaget Polestar med gemensamma krafter satsa på uppstartandet av ett industricampus på Stallbacka. Det konstaterade behovet av utökad kapacitet inom testning av elektrifierade drivlinor innehållande bland annat inledningsvis battericeller, inverter, växellådor, elmotorer etc är anledningen till detta tillsammanskap där respektive part bidrar med sin specifika och unika expertis.

– Vi har flera goda erfarenheter från tidigare när akademi, näringsliv och det offentliga hittar effektiva former för samarbete och kunskapsutbyte, förklarar Kraftstadens VD Anders Torslid och refererar till likheterna med Produktionstekniskt Centrum* på Innovatum District.

– Att satsa på kompetensutveckling inom hållbart omställningsarbete känns helt rätt väg att gå, fortsätter han.

En del av den utrustning som ingick i vårens förvärv av fastigheten Propellern 11 blir grundplåten i detta samverkansprojekt vars arbete kommer ledas av en styrgrupp sammansatt av involverade parter. Ambitionen är att fler aktörer från olika branscher också ska ansluta sig för att med gemensamma krafter stärka förutsättningarna för en långsiktig försörjning av konkurrenskraftig kompetens, samt för att fortsätta utveckla testsiten.

Rollfördelning

Högskolan Väst planerar att starta upp en företagsforskarskola och utbildningar inom elektrifiering med stöd från KK-stiftelsen**. Både forskning och utbildning skall förläggas i delar av faciliteterna på fastigheten Propellern 11 i dess direkta miljö för så högkvalitativ inlärning och rättrogen miljö som möjligt.

– Vi är oerhört glada över att framöver kunna erbjuda våra studenter att ta del av den fantastiska utvecklingsprocess som erbjuds här. Att kunna testa nya material och lösningar för elektriska drivlinor och forska i framtidens lösningar på plats i dess rätta miljö är unikt, förklarar Boel Ekergård, Universitetslektor och Docent på Avdelningen för industriell ekonomi, elektro- och maskinteknik på Högskolan Väst.

Innovatum Science Park bidrar med Projektarenans och Startupmiljöernas redan upparbetade infrastruktur och affärsutvecklingsprocesser för att bana väg för företag med närbesläktade affärsidéer.

– Det finns många goda utvecklingsmöjligheter för tillväxtbolag att ta del av på ett industricampus av detta slag, där kompetens och utrustning är samlat på ett ställe, menar Linda Bohlin Trajkovski, VD på Innovatum Science Park.

Polestar är i nuläget fastighetens till ytan största hyresgäst där de idag bedriver utvecklings- och testverksamhet av batterier och drivlinor för företagets framtida elbilsmodeller. Polestar kommer främst att bidra med kunskap och utrustning till projektet.

Kraftstadens uppdrag blir fortsättningsvis att skapa attraktiva miljöer och infrastruktur på plats i och kring lokalerna i fråga.

Anders Torslid, VD Kraftstaden och Viktor Johansson, Affärsutvecklingschef, Kraftstaden.

*Produktionstekniskt Centrum – En utvecklingsarena där forskare, studenter och företag från hela världen samlas för innovation och forskning.

**KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nyare universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

För mer information kontakta:

Anders Torslid
VD, Kraftstaden
anders.torslid@kraftstaden.se
0520 – 47 45 53

Boel Ekergård,
Universitetslektor, docent
inom elektroteknik
Högskolan Väst                                           
boel.ekergard@hv.se
0520 – 22 32 75