arrow Created with Sketch. Tillbaka

Nu bygger vi ut Innovatum. Denna gång med ett litet ord.

Området Innovatum har vuxit på alla bredder till dagens affärsskapande och upplevelsebaserade sammanhang, vilket i sin tur har förändrat bilden av vilket Innovatum man ska besöka. Är det området? Science Park? Eller är det Science Center? Det finns många olika ord man kan beskriva Innovatums vitt skilda verksamheter med och för att minska risken för sammanblandning kommer vi den 8 september att lansera det nya namnet Innovatum District. Ett litet tillägg som rymmer allt och alla.

Ett litet ord för att samla mixen i ett och samma begrepp.

Innovatum AB, som driver Innovatum Science Park och Innovatum Science Center, har önskat att få släppa sitt ansvar för området, och vill inte att namnet Innovatum ska användas utan ett tillägg.  Tidigare har Innovatum AB tillsammans med Kraftstaden drivit utvecklingen av området och som fastighetsägare känns det naturligt att helhetsansvaret nu hamnar hos Kraftstaden.

Med den uppgiften, ville vi försöka minska risken för sammanblandning och med en mening, förtydliga och beskriva den speciella mix av teknikföretag och kulturella verksamheter som finns här. Samma ingredienser finns bland annat i Meatpackning District i New York, som ledde oss in på namnet District. Med tanke på antalet internationella företag och besökare som florerar på området känns det engelska tillägget helt rätt.

Lansering 8 september 2021

Den 8 september lanserar vi det nya namnet som bland annat kommer att synas tydligt på de stora slussportarna vid Erik Carlssons rondell. Där planeras även för en digital anslagstavla som visar saker som händer på området. Förändringen innebär dessutom ett förtydligande med bättre orienteringstavlor, skyltar samt webbportalen innovatumdistrict.se där man bland annat kommer att hitta en eventkalender, lunchguide och information om besöksmålen.