Projektet, som slutligen ska bli en kontorsfastighet i 7 plan på 10 400kvm, kommer innehålla kontorsmiljöer anpassade för allt som spås och efterfrågas i framtiden.

Kraftstaden fortsätter satsningen på en hållbar framtid och bygger därför även denna kontorsfastighet så att energiåtgången minimeras och inomhusklimatet blir av bästa sort. Byggnaden kommer byggas i enlighet med Miljöbyggnad Silver och förses med solceller på taket.

Projekt 103

Med projekt 103 fortsätter Kraftstaden Fastigheter utveckla området Innovatum.

– Vi tydliggör och förstärker Innovatums centrala del och erbjuder samtidigt fler attraktiva kontorslokaler i de bästa av lägen, förklarar Anders Torslid, VD Kraftstaden.

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, konstaterar att projektet bidrar till stadens mål att skapa 8 000 nya arbetsplatser till år 2030.

– Med fler arbetsplatser finns det plats för fler invånare att arbeta här vilket rimmar med vårt mål att nå 70 000 invånare till 2030, förklarar han.

Investeringen uppgår till 255 miljoner kronor och byggstarten är planerad till september 2018 med inflytt under år 2020.

Länk till pressmeddelandet