Projektlista

Kraftstadens projekt framöver.

– Smedjan P-Hus, påbyggnad 2 vån, 100 p-platser. Preliminär byggstart sommaren 2019

– Förskola Innovatum, 5-6 avdelningar,  preliminär byggstart april 2019.

– Magnus Åbergs Gymnasiet, renovering/Ombyggnad C:a 800 kvm, upphandlad. Byggstart januari 2019

– Slättbergshallen, tillbyggnad entré, anpassning befintliga omklädningsrum, anbudsräkning under 2018.

– Drottningtorget, nybyggnad c:a 600 kvm, förfrågningsunderlag början 2019

– Karlstorpsskolan, renovering/ombyggnad av tre fristående byggnader, förfrågningsunderlag våren 2019

– Magnus Åberg Hus R+T, stor ombyggnation åt Kunskapsförbundet Väst. Upphandling våren 2019.

-Sjuntorps simhall, tillbyggnad. Klart april 2019

-Bussdepå, utbyggnad + påbyggnad P-hus

-Slättbergsskolan, slöjdsal i Hus N c:a 600 kvm

-Folkets Park, projektering parkhallen under 2019

Projektledare byggnad 20