Projektlista

Kraftstadens projekt framöver.

– Lindåsens Förskola, Upphärad, 4 avdelningar, förfrågningsunderlag ligger ute.

– Magnus Åbergs Gymnasiet, renovering/Ombyggnad C:a 2 500 kvm, förfrågningsunderlag dec 2017

– Smedjan P-Hus, påbyggnad 2 vån, 100 p-platser, förfrågningsunderlag årsskiftet 2017-1018

– Förskola Innovatum, 5-6 avdelningar,  förfrågningsunderlag våren 2018.

– Vällingklockan, 8 avdelningar, förfrågningsunderlag våren 2018.

– Magnus Åbergs Gymnasiet, renovering/Ombyggnad C:a 1 500 kvm, förfrågningsunderlag, Okt 2018

– Byggnad 103/Innovatum, nybyggnad kontorsfastighet c:a 8 000 kvm, förfrågningsunderlag slutet 2018

– Innovatumhallen, lokalanpassning Vån 4, förfrågningsunderlag under 2018.

– Slättbergshallen, tillbyggnad entré, anpassning befintliga omklädningsrum, förfrågningsunderlag under 2018.

– Drottningtorget, nybyggnad c:a 600 kvm, förfrågningsunderlag början 2019.

– Alingsåker/Myggans Förskola, detaljplan pågår, förfrågningsunderlag 2019.

Projektledare byggnad 20