Anders Gustafsson

Positiv och hjälpsam ostbulleätare som inte drar sig för att sjunga en trudelutt i korridorerna.