Peter Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande, Trollhättans Stad