Bild på Sven Nielsen

Sven Nielsen

Naturen och skogen är en viktig del i Svens liv. Det ihop med ett stort teknikintresse har gjort att han försökt att skapa en så hållbar livshållning som möjligt med bland annat elbil och egen solfångare.