Kraftstaden Fastigheter AB vidtar åtgärder för att återställa förtroendet

Kraftstaden Fastigheter AB vidtar åtgärder för att återställa förtroendet Idag offentliggör styrelsen för Kraftstaden Fastigheter AB den genomlysning av bolaget som genomförts av revisionsbyrån Ernst & Young. Bakgrunden till genomlysningen är den allvarliga kritik som framkom i ett anonymt visselblåsarbrev i september. Kritiken riktades mot ledningen och styrningen i bolaget och resulterade i att före […]

Kraftstaden Fastigheter AB vidtar åtgärder för att återställa förtroendet

Idag offentliggör styrelsen för Kraftstaden Fastigheter AB den genomlysning av bolaget som genomförts av revisionsbyrån Ernst & Young.

Bakgrunden till genomlysningen är den allvarliga kritik som framkom i ett anonymt visselblåsarbrev i september. Kritiken riktades mot ledningen och styrningen i bolaget och resulterade i att före detta VD Anders Torslid avslutade sitt uppdrag den 31 oktober. Han har ersatts av tillförordnad VD Magnus Ingvarsson, som idag leder bolaget.

Ernst & Youngs rapport ger vid handen att det råder en viss tystnadskultur inom organisationen med bristande ledarskap och förtroende för ledningen. Rapporten ifrågasätter också lämpligheten i att en anställd chef inom bolaget gynnats med ett hyreskontrakt.

Styrelsen för Kraftstaden Fastigheter AB har enhälligt beslutat att sekretessbelägga information i rapporten som kan leda till identifiering av omnämnda personer. 

– Rapporten är detaljerad och hela styrelsen tar den på stort allvar. Det är dock viktigt att understryka att den ledning som nu kritiseras också under många år har drivit bolaget på ett framgångsrikt sätt. Kraftstaden är en central aktör som starkt bidrar till Trollhättans och regionens utveckling, säger Ricky Karlsson, styrelseordförande för Kraftstaden Fastigheter AB.

Tillförordnad VD Magnus Ingvarsson fokuserar nu helt och fullt på att återställa stabilitet och arbetsro i hela organisationen. 

–    Hans ansvar är att fortsätta arbetet med att skapa en trygg arbetsmiljö och säkerställa hög kvalitet i Kraftstadens dagliga verksamhet samt framtida ambitioner, säger Ricky Karlsson.

Som en första åtgärd har Magnus Ingvarsson därför upplöst Kraftstadens nuvarande ledningsgrupp. Personerna i ledningsgruppen behåller emellertid sina chefs- och ansvarsfunktioner.

–    Det är Magnus Ingvarssons eget beslut, och jag är helt övertygad om att han gör vad som krävs för att återställa förtroendet för Kraftstaden såväl internt som externt, avslutar Ricky Karlsson.

För mer information:

Ricky Karlsson
Styrelseordförande, Kraftstaden
ricky.karlsson@trollhattan.se