Peab tilldelas entreprenaden med kulturmiljön på Vårvik

Upphandlingen för Trollhättans nya stadsdel Vårvik är avslutad och det blir Peab som får ansvaret att rusta upp de vackra kulturhistoriska byggnaderna.

Historisk kulturmiljö

Området Vårvik intill Göta älvs västra strand i Trollhättan utgör en unik inblick i historisk, svensk industrimiljö. Särskilt den gamla filfabriken i mönstermurat rött tegel är en kulturhistorisk byggnadsskatt.

Sedan stadsdelsprojektet Vårvik lanserades 2016 har bevarandet och kultiverandet av denna historiskt signifikanta kulturmiljö varit av högsta prioritet. Sebastian Bleckert, arbetschef på Peab säger, ”För oss på Peab känns det otroligt inspirerande att få arbeta med Kraftstaden kring restaureringen av kulturmiljön på Stridsbergsområdet på Vårvik. Många av våra kollegor är Trollhättebor och brinner extra för stadens industrihistoria.”

Restaurering och bevaring viktigt
för stadsdelens själ

Den gamla filfabriken, som tidigare också har inhyst lager, packbod och plåtförråd, har en rad tidstypiska kännetecken och kommer att bevaras. Byggnaden, liksom flera av de andra byggnaderna på platsen, är hårt drabbade av tidsrelaterat förfall, som till exempel sättningar uppåt en halv meter och oaktsamma renoveringar som skett genom åren. Men nu är det alltså dags att rädda det som räddas kan, det vill säga filfabriken, delar av hyveljärnsfabriken, skyddsrummet och materialhissen från tidens tand.

Historiska miljöer för framtida generationer

Trollhättan Exploaterings VD Anders Torslid som också är positiv till de ansträngningar som görs för att bevara platsens unika kulturmiljö säger ”De gamla industrilokalerna tillför en berättelse och en personlighet till Vårvik. Utan dem skulle det fortfarande vara en vacker plats men jag tycker det är viktigt att visa tacksamhet inför vilka värden och lärdomar sådana här miljöer kan bidra med till Trollhättans kommande generationer.”