Kraftstadens Anders Torslid och Trollhättan Energis Sten Kristenssen inviger laddplats

Idag har vi invigt ytterligare laddplatser till elbilar på Innovatum, fyra stycken av dessa hittar ni framför ångloket vid nya Byggnad 20 och två vid parkeringen framför Kraftstadens Gula Villan. I anslutning till dessa kan sex bilar ladda miljömärkt el samtidigt. Det innebär att vi totalt har möjlighet att ladda 10 bilar samtidigt på hela området Innovatum. 

Detta betyder att man kan ladda helt publikt, vem som helst kan parkera där och ladda för 2 kr/kWh. Vi på Kraftstaden som initierat detta har tagit hjälp av experterna på Trollhättan Energi, båda parter är glada över att kunna bemöta den ökade efterfrågan av publika laddplatser.

Viktig info om laddarna vid ångloket

Trollhättan Energi ansvarar för drift och underhåll av de fyra laddplatserna vid Ångloket.

För frågor eller felanmälan ring till Trollhättan Energis samarbetspartner InCharge 020-526200.

Om du vill ladda gör du så här:
Alla publika laddplatser har ett så kallat TYP 2 uttag i sladdstolpen (EU standard) och du behöver använda din egen laddkabel som stödjer detta. Priset är 2 kr/kWh.

Du kan ladda med upp till effekten 22 kW vilket motsvarar ca 13 mil/h men laddeffekten styrs av lastbalansering. Detta betyder att du kan få lägre laddeffekt om fler bilar laddar samtidigt.
Samma parkeringsregler gäller för alla.

Att betala
För att kunna ladda måste du ha en laddtagg (RFID bricka) eller ett laddkort alternativt betala via appen InCharge, som finns både för Iphone och android. Om du inte redan har laddtagg/laddkort så beställer du det via www.beincharge.se/ladda. Laddtaggen/laddkortet kommer sen hem till dig via post. Detta kan ta några dagar.

Så här går det till för att ladda med laddtagg eller laddkort
• Se till så bilen är upplåst
• Sätt i laddsladden i bilen
• Sätt därefter i laddsladden i uttaget på laddstolpen(finns på sidan av laddstolpen). Laddindikatorn högst upp på stolpen ska lysa grönt
• Håll laddkort eller laddtagg nära texten RFID ovanför ladduttaget. Laddningen startar och laddindikatorn skiftar till att lysa blått. Nu laddas bilen.
• Observera att laddsladden låses under laddning både i laddstolpen och bilen

Så här avslutas laddning med laddtagg eller laddkort
• Se till så bilen är upplåst
• För att avsluta laddningen håller du laddtagg eller laddkort nära texten RFID. Laddindikatorn skiftar till att lysa grönt
• Laddsladden låses upp både i laddstolpen och bilen
• Ta ur laddsladd försiktig ur laddstolpen
• Ta ur laddsladden ur bilen
• Laddat och klart

Så här går det till för att ladda med appen
• Skapa ett konto och lägg in ditt betalkort(Visa, Mastercard m fl)
• Se till så bilen är upplåst
• Sätt i laddsladden i bilen
• Sätt därefter i laddsladden i uttaget på laddstolpen(finns på sidan av laddstolpen). Laddindikatorn högst upp på stolpen ska lysa grönt
• Sök upp laddaren i kartan och starta laddningen. Var uppmärksam att ta rätt ladduttag som är märkt i både app och på laddkontakt med ett så kallat EVSEID nummer(fyra siffror)
• Observera att laddsladden låses under laddning både i laddstolpen och bilen

Så här avslutas laddning med laddtagg eller laddkort
• Se till så bilen är upplåst
• Sök upp laddaren i kartan och avsluta pågående laddning. Var uppmärksam att avsluta rätt ladduttag som är märkt i både app och på laddkontakt med ett så kallat EVSEID nummer(fyra siffror)
• Laddsladden låses upp både i laddstolpen och bilen
• Ta ur laddsladd försiktigt ur laddstolpen
• Ta ur laddsladden ur bilen
• Laddat och klart