arrow Created with Sketch. Tillbaka

Ljus i vintermörkret

Nu välkomnas besökare och verksamma på Innovatum District av en ny ljusslinga som lyser upp norra delen av Nohabgatan. Norra infarten är en viktig entré till Innovatum District och blir därför först ut att smyckas med ljus under årets mörkaste månader.

En energisnål LED-ljusslinga pryder nu Nohabgatan lagom inför stundande juletider, men kommer att finnas kvar permanent. Den är kompatibel med dekorativa inslag som kan adderas på slingan, vilket gör att konceptet går att utveckla över tid även för fler säsonger.

Ljus betyder mycket för trivsel och trygghet. Det blir inte bara stämningsfullt och en mysfaktor med ljusslingorna. De ramar även in gatan, vilket ger en än mer tydlig entré till området. Innovatum District ska vara attraktivt året runt för såväl besökare som företagen som verkar här eller som vill etablera sig här.

– Nohabgatan är en bred gata med långsträckta fasader. När du tar dig fram – oavsett om du går, rullar, cyklar, åker med kollektivtrafiken eller kör bil upplever du miljön kring dig. Den nya ljusslingan ramar in och ger en synupplevelse i ögonhöjd vilket går i linje med områdets gestaltningsprogram, säger förvaltare Tobias Tobiasson.

I relation till den låga elförbrukning som ljusslingorna förbrukar ser vi fördelar ur både estetiska och trygghetshöjande aspekter. Energiansvarig Sven Nielsen på Kraftstaden konstaterar att elförbrukningen för slingan är berömvärt låg.

Nohabgatan har smyckats med ljus i vintermörkret.
Installationen är permanent och ljusslingan hänger uppe alla årstider. Visionsbild: MK Illumination