arrow Created with Sketch. Tillbaka

Våra lokaler är mångsidiga!

Det påståendet fick vi stärkt när vår hyresgäst Brandförbundet NÄRF hade en rökutbildning som ett sista led i en tre veckors utbildning för nyanställda deltidsbrandmän. I väntan på att deras toppmoderna övningshus ska stå färdigt vände man sig till Kraftstaden för att få hjälp att hitta en lokal som passade för övningen. Under två tillfällen rökfylldes lokalen på Kardanvägen och dockor placerades ut på strategiska platser.

Styrkeledare Per Andersson var nöjd med insatsen och glad över möjligheten att få öva i varierande byggnader eftersom det i utbildningen ger en stor fördel med lokaler man inte sett tidigare. Vidare säger Per: ”Vi tycker att det här är ett väldigt bra utbyte mellan Kraftstaden och Räddningstjänsten.”

Vi på Kraftstaden är glada över att kunna tillmötesgå våra hyresgästers behov och fixa lösningar som passar deras ändamål.