Martinverket påbörjar fas ett 

Kraftstaden Fastigheter har nu tillsammans med Skanska som totalentreprenör gått vidare i nästa fas av Martinverket. Tillsammans ska vi transformera Martinverket till en mötesplats för hela Trollhättan där industrihistorien är ständigt närvarande.

Historia

Martinverket som stod färdig 1901 är Vårviks äldsta och största kulturbyggnad. Martinverket var hjärtat i Stridsberg & Biörcks tillverkning. Här fanns martinugnen som användes för framställningen av stålet som vidare skulle användas i produkttillverkningen. Byggnaden innehåller många spännande tekniska installationer som vi så småningom ser fram emot att visa upp för allmänheten. 

Vad händer nu?

Nu i fas 1 ska man arbeta fram en systemhandling, vilket innebär att man ska fastställa de bästa tekniska lösningarna för byggprojektet. Det ska göras platsundersökningar och utredningar av byggnadens stomme, fönster och kulturinventarier.

Produktionsarbeten som kommer pågå är rivning av in- och utvändig puts för att tegelstommen ska kunna påbörja uttorkning. Arbetet kommer att pågå vardagar 6.45-16.00 under vecka 17-27. Arbetet kan innebära störande ljud och damm. Vi försöker i möjligaste mån anpassa vårt arbete så att det ska orsaka så lite störningar som möjligt.

Medverkande konsulter och entreprenörer

De som arbetar med Martinverket är Skanska teknik, Contekton Arkitekter, Kulturbyggnadsbyrån i Sverige, Relement Miljö Väst, Intec, VVSmiljö, Bengt Dahlgren, Bricks & Lime, SHT – Specialhåltagning i Trestad, Sandbäckens rör, Sandbäckens sprinkler, Granitor, Tofta Plåt & ventilation. 

Martinverket i solnedgång
Martinverket på Vårvik
Arbete i Martinverket på 1930-talet
Arbete vid martinugnen på 1930-talet